Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 181-206)
av Bernt T Oftestad
Sammendrag

«Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.»

(side 225-245)
av Bjørn O. Berg
«Nytt fra Høyesterett»
(Fra perioden Rt 1998 s 1 til Rt 1998 s 512 – Rt hefte 1–8/1998)
(side 266-271)
Sammendrag

Redaksjonens formål med denne spalten er dels å holde studentene informert om nye pensumrelevante avgjørelser av Høyesterett, dels å motivere studentene til nærmere lesning av avgjørelsene på egen hånd.

Redaksjonen vil for hvert hefte av Jussens Venner ta for seg de antatt pensumrelevante avgjørelser som er publisert i Norsk Retstidende siden det siste hefte av Jussens Venner kom ut. Strafferettslige og prosessrettslige avgjørelser vil imidlertid ikke bli referert.

Redaksjonen vil understreke at referatene i denne spalten ikke må brukes som et substitutt til Norsk Retstidende. Henvisningene vil være problemorienterte og ikke fullstendige referater. Dersom leseren skulle komme over en henvisning som virker interessant, må vedkommende derfor søke til domspublikasjonen Norsk Retstidende. De siste hefter av Norsk Retstidende er tilgjengelige på fakultetsbiblioteket både i Oslo, Bergen og Tromsø. Tidligere årganger av Norsk Retstidende er også å finne på en del lesesaler.

Redaksjonen vil presisere at henvisninger til det vi vurderer som pensumrelevante avgjørelser ikke nødvendigvis er uttømmende. Primærkilden er Norsk Retstidende.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon