Prøveforelesning for dr. juris-graden, oppgitt emne. I forhold til forelesningen er det gjort en del mindre innholdsmessige og språklige endringer, samt tilføyet petitavsnitt.