Geir Woxholth: Avtaleinngåelse i og utenfor avtaleloven, Oslo 1995, 209 s, kr 250, – og Jo Hov: Avtaleslutning og ugyldighet, Oslo 1995, 252 s, kr 250, –.