Artikkelen ble skrevet som obligatorisk oppgave i spesialfaget rettsfilosofi ved Det juridiske fakultet i Bergen våren 1995. Temaet er forholdet mellom rettssystemet og samfunnet forøvrig – og hvordan dette samspillet påvirker rettsanvendelsen. En stor takk til veilederne David R. Doublet og Jan Fr. Bernt.