Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 301-312)
av Ørnulf Rasmussen
(side 313-328)
av Ole Egil D. Andreassen Bergen
Sammendrag

Artikkelen ble skrevet som obligatorisk oppgave i spesialfaget rettsfilosofi ved Det juridiske fakultet i Bergen våren 1995. Temaet er forholdet mellom rettssystemet og samfunnet forøvrig – og hvordan dette samspillet påvirker rettsanvendelsen. En stor takk til veilederne David R. Doublet og Jan Fr. Bernt.

(side 329-342)
av Per Steinar Bungum
Sammendrag

EU-valget høsten 1994 medfører for Norges vedkommende at EØS-avtalens rammeverk fremdeles vil være relevant for norske domstoler. Innenfor EØS-avtalen og art. 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol, vil norske domstoler få et nytt hjelpemiddel i rettsanvendelsesprosessen. Ved et EU-medlemskap, ville retten til å stille prejudisielle spørsmål til EU-domstolen ha bli enalminnelig og delvis tvungen del av rettsanvendelsen, jfr. Romatraktatens art. 177.1

Kunnskap om reglene om prejudisielle spørsmål rettet til domstoler som ligger utenfor det nasjonale domstolshierarki, vil uansett Norges tilknytning til resten av Europa bli av vesentlig betydning.

I denne artikkelen behandles noen sentrale problemstillinger i lys av de erfaringer •EU-domstolen har gjort ved anvendelsen av Romatraktatens art. 177.

(side 343-349)
av Ole Christian Borge
Sammendrag

Geir Woxholth: Avtaleinngåelse i og utenfor avtaleloven, Oslo 1995, 209 s, kr 250, – og Jo Hov: Avtaleslutning og ugyldighet, Oslo 1995, 252 s, kr 250, –.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon