Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Pant i surrogater
Om panterett kan gå over på surrogater for det opprinnelige panteobjekt
(side 341-398)
av Johnny Johansen
Sammendrag

Denne avhandlingen ble skrevet i løpet av det juridiske studiets siste avdeling, og er en del av juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø. Arbeidet ble innlevert til sensur i mai 1994, og det er kun foretatt mindre endringer etter dette tidspunkt. En oppriktig takk rettes til Institutt for Rettsvitenskap som gjennom gode arbeidsforhold har gjort det mulig å fordype seg i avhandlingens problemstilling. En takk rettes også til de mange som under arbeidet har kommet med nyttige råd og kommentarer. Her skal særlig nevnes min veileder Jens Edvin Andreassen som har bidratt med meget inspirerende og lærerike samtaler. En stor takk også til Per Nyheim som har lest gjennom manuskriptet og gitt verdifull tilbakemelding.

Tromsø, Juli 1994

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon