Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 57-146)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Forord

Tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 er en vel gjennomarbeidet lov som i systematikk og også i vesentlige henseender m.h.t. materielle løsninger adskiller seg. markant fra den tidligere lov som i store trekk har stått uendret siden 1915. Nærværende fremstilling tar sikte på å gi en enkel innføring i det nye lovverk.

For en grundigere behandling av reglene henvises det til forarbeidene, som er:

– Ot. prp. nr. 65 (1990-91) og

– Innst. O. nr. 72 (1991-92).

Se videre Falkanger, Flock & Waaler, Tvangsfullbyrdelsesloven med kommentarer (1992), samt Falkanger (red.), Supplementshefte (1993), som inneholder forskrifter til loven, endel senere lovendringer m.v.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon