Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 267-283)
av Torkel Opsabl
(side 284-292)
av Af fuldmægtig & Laurids Mikaelsen
(side 293-303)
av Hans Danelius
(side 339-357)
av Allan Rosas
Sammendrag

Den primära avsikten med föreliggande framställning är att foreta en komparativ kartläggning av de stadganden om medborgerliga fri- och rättigheter som kan påträffas i gallande nordiska grundlagar, mot bakgrunden av det internationella skyddet av mänskliga rättigheter.

Inledningsvis diskuterar vi kort relationen mellan medborgerliga fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter i ett historiskt perspektiv såväl som själva begreppet mänskliga rättigheter. Avslutningsvis anslås vissa synpunkter på de konstitutionella garantiernas betydelse och funktioner. Framställningen inne- håller här även vissa reflexioner av de lege ferenda-natur.

Vårt utgångsläge och syfte gör att diskussionen om enskilda fri- och rättigheter blir ytlig. Rörande två centrala rättigheter, rätten till egendom och rätten till arbete, blir ansatsen dock något mera pretentiös.

Som benämning på garantier i de nationella grundlagarna används begreppet medborgerliga fri- och rättigheter. Detta begrepp, som vunnit hävd i svensk terminologi, avser inte att rättigheterna nödvändigtvis begränsar sig till landets egna medborgare. När vi talar om mänskliga rättigheter tar vi primärt sikte på rättigheter som vunnit internationellt erkännande närmast i de olika konventio- nerna och deklarationerna om mänskliga rättigheter.

(side 367-381)
av Johs Andenæs
(side 400-417)
av Armann Snævarr
(side 431-443)
av Anders Bratholm
(side 457-463)
av W.E. v Eyben København
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon