Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 463-465)
av Kristin Haugevik & Julie Wilhelmsen
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 467-487)
av Håvard Mokleiv Nygård
SammendragEngelsk sammendrag

Kan modeller utviklet for å forklare internasjonal politikk brukes for å predikere? Det vil si, finnes det teorier og modeller som ville ha vært i stand til å predikere, forutsi, at det kom til å bli krig i Syria før konflikten brøt ut? Eventuelt, kan internasjonal politikk teorier «fortelle» beslutningstakere hvor den neste internasjonale krisen vil bryte ut? Den allmenne oppfatningen innen faget har vært at det ikke er mulig – internasjonal politikk kan forklare, men faget kan ikke predikere. I denne artikkelen argumenterer jeg for at dette utgangspunktet er problematisk. For det første er det i de fleste tilfeller liten grunn til å skille mellom forklaring og prediksjon, og for det andre tyder mer og mer på at faget er i stand til å predikere en lang rekke politiske fenomener. Internasjonal politikk vil som fag bli både mer teoretisk interessant og mer nyttig for brukere av faget, dersom det får et mer aktivt fokus på prediksjon.

Nøkkelord: prediksjon, early warning, teoritesting, vitenskapsteori

Predicting international politics

Can models developed to explain international politics be used to predict the future? Are there theories or models that could have predicted the war in Syria? Can international relations theories inform decision-makers about where the next international crisis will occur? In general, the view within the discipline is that prediction of this kind is not possible – theories can explain, but they cannot predict. Here, I argue that this view is flawed. First, in most situations, there is little or no theoretical reason for distinguishing between explanation and prediction. Second, more and more evidence points in the direction of international relations being perfectly capable of predicting phenomena of interest to international politics scholars and practitioners. International politics as a discipline will become theoretically more interesting and more useful for decision-makers if we start more actively to pursue prediction.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 489-518)
av Siri M. Neset
SammendragEngelsk sammendrag

Analyse av operasjonell kode en relativt ukjent metode i Norge, beskrives og demonstreres i denne artikkelen til mulig inspirasjon for fagmiljøet. Artikkelen belyser en av de mest benyttede kognitive variabler i profilering av politisk lederskap: den operasjonelle kode. En leders operasjonelle kode er en type belief-system hvor de filosofiske beliefs styrer lederens oppfatning av kontekst og de instrumentelle beliefs styrer oppfatningen av hva som er den beste strategi og taktikk for å oppnå politiske mål. I analysen av operasjonell kode benyttes en bestemt form for kvantitativ innholdsanalyse, «Verbs in Context System», hvor de filosofiske indisier representerer en leders oppfatning av den politiske arena og i hvilken grad denne formes av andre aktørers beliefs og handlinger. De instrumentelle indisier representerer en leders oppfatning av eget handlingsmønster, både nå og fremtidig. Artikkelen inkluderer en analyse av Hamas’ operasjonelle kode som illustrativt kasus.

Nøkkelord: politisk psykologi, analyse av operasjonell kode, utenrikspolitisk beslutningstagning, beliefs-system, Hamas

Operational code analysis. Profiling political elites

This article describes and demonstrates operational code analysis, a methodology that is not widely known in Norway, but in time may inspire to wider use by the academic community. The operational code is one of the most widely used cognitive variables in leadership profiles. It is conceptualized as a political belief system with philosophical beliefs guiding the diagnosis of the context of action and instrumental beliefs prescribing the most effective strategies and tactics for achieving goals. The Verbs in Context System measures operational code through quantitative content analysis of texts. Scores for the philosophical indices represent beliefs about the nature of the political system insofar as it is shaped by the actions and beliefs of other actors. Scores for the instrumental indices represent beliefs about how the actor should act in the international system. The article includes an illustrative analysis of the operational code of Hamas.

Bokessay
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 557-568)
av Kristin M. Haugevik
  • ISSN Online: 1891-1757
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon