Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 171-172)
av Kristin Haugevik, Julie Wilhelmsen & Morten S. Andersen
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 175-197)
av Christine Smith-Simonsen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Den norske modellen kjennetegnes av et tett og fleksibelt samarbeid mellom statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og akademia, samt bruk av personlig nettverk og uformelle sammenkomster. Modellen oppstod som et begrep i forbindelse med bak-kanalen som ledet fram til Oslo-avtalen mellom Israel og PLO i 1993, men lignende praksiser innen norsk utenrikspolitikk har manifestert seg også i tidligere sammenhenger. Denne artikkelen viser, gjennom en drøfting av empirisk materiale, hvordan meklingsforsøk på 1980-tallet på initiativ fra norske aktører i forbindelse med Eritrea-konflikten var blant forløperne til Den norske modellen.

Nøkkelord: Eritrea, mekling, fredsavtale, Den norske modellen

Abstract

Norwegian peace initiatives in Eritrea

The Norwegian Model is defined as flexible cooperation between government authorities, NGOs and academia applying personal networks and informal settings. The model was coined as a concept in relation to the back-channel that led to the Oslo Accord in 1993. However, similar practices within Norwegian foreign policy were manifest in previous instances as well. Through a discussion of empirical data, this article argues that Norwegian mediation in regard to the Eritrean liberation struggle was a precursor to the Norwegian Model.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 199-223)
av Tora Skodvin & Guri Bang
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Da Obama overtok som president i 2009, var ett av hovedmålene å styrke amerikansk klimapolitikk. Fem år senere er målet fortsatt ikke blitt realisert. For å forklare denne manglende måloppnåelsen undersøker vi tre forhold: Først analyserer vi koalisjonsbyggingsstrategiene som ble brukt i Kongressen for å bygge bro over tradisjonelle konfliktlinjer i amerikansk klimapolitikk, og finner at det var nær umulig for senatsledelsen å bygge kompromisser som kunne mobilisere nok støttespillere for en klimalov. Deretter undersøker vi hvordan tre begivenheter påvirket debatten mellom lovgiverne og forsterket konfliktlinjene: Etableringen av «Tea Party»-bevegelsen, «Deepwater Horizon»-ulykken i Mexicogulfen samt finanskrisens påvirkning på folks holdninger til klimaproblemet. For det tredje undersøker vi hvilke implikasjoner Obama-administrasjonens klimapolitikk har for utsiktene til amerikansk deltakelse i en internasjonal klimaavtale. Amerikansk deltakelse i internasjonalt samarbeid er sterkt avhengig av politikken som føres på nasjonalt nivå, og vi finner at de dype konfliktene rundt klimapolitikken i Kongressen betyr at det er svært lite sannsynlig at USA vil slutte seg til en internasjonal klimaavtale i overskuelig framtid.

Nøkkelord: Amerikansk klimapolitikk, koalisjonsbygging i den amerikanske Kongressen, internasjonalt klimasamarbeid

Abstract

Domestic drivers of U.S. climate policy

When Barack Obama became U.S. President in 2009, one of his main goals was to strengthen U.S. climate policy, but five years later this goal has still to be realized. Here, we explore the significance of this lack of achievement: First, we analyse the strategies of Democratic leaders in building winning coalitions in the U.S. Congress to overcome long-established conflicts concerning climate change policy in the United States. We find that it was close to impossible for the Senate leadership to come up with compromises that would mobilize sufficient support for climate legislation. Second, we investigate how three major events served to reinforce conflicts in the legislative climate debate: the establishment of the Tea Party movement, the oil disaster in the Gulf of Mexico and the financial crisis. Finally, we discuss implications of the Obama administration’s failure to realize its climate policy ambitions in regard to prospects for U.S. participation in an international climate agreement. U.S. participation in international cooperation greatly depends on domestic policies. The deep conflicts in this issue area imply that U.S. participation in an international climate agreement in the near future is highly unlikely.

Fokus: Teknologiseringen av humanitært arbeid
Åpen tilgang
(side 224-233)
av John Karlsrud, Maria Gabrielsen Jumbert & Kristin Bergtora Sandvik
Åpen tilgang
(side 263-271)
av John Karlsrud & Frederik Rosén
  • ISSN Online: 1891-1757
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon