Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 155-156)
av Kristin M. Haugevik, Halvard Leira og Benjamin de Carvalho
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 159-181)
av Ida Maria Oma
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen presenterer en analyse av faktorer som kan ha påvirket norske beslutninger om styrkebidrag til International Security Assistance Force (ISAF) under Stoltenberg II-regjeringen (2005–2009). Siktemålet er å utforske relevansen av å inkludere innenrikspolitiske faktorer i en forklaring av beslutningene. Utgangspunktet er en antakelse om at innenrikspolitiske faktorer er nødvendige for å forklare hvorfor noen anmodninger fra allierte om bidrag har blitt imøtekommet og andre ikke.

Nøkkelord: ISAF | byrdefordeling | innenrikspolitisk risiko | norske styrkebidrag

Avoidance of domestic political risks? The Stoltenberg II Government’s decisions on force contributions to ISAF

This article presents an analysis of factors which may have influenced Norwegian decisions on force contributions to the International Security Assistance Force (ISAF) under the Stoltenberg II Government (2005–2009). The purpose is to explore the relevance of including domestic factors in an explanation of the decisions. Domestic factors may be necessary in explaining why some allied requests for contributions have been met and others not.

Keywords: ISAF | burden-sharing | domestic political risks | Norwegian force contributions

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 183-203)
av Niels Nagelhus Schia
SammendragEngelsk sammendrag

Basert på et antropologisk feltarbeid av Norges rolle i FNs sikkerhetsråd, argumenterer denne artikkelen for at man ikke kan forstå hvordan FNs sikkerhetsråd fungerer uten at man studerer dets interne dynamikk og Sikkerhetsrådets plastisitet. Konsensusfokuset skaper et handlingsrom for delegasjonene og diplomatene i FNs sikkerhetsråd. Dette betyr at diplomatene spiller en nøkkelrolle i utformingen av Sikkerhetsrådets vedtak – og at viktige beslutninger nødvendigvis skjer via uformelle kanaler. I forlengelsen av dette argumenteres det for at Sikkerhetsrådet ser som diplomater. Det forsøker å finne løsninger på politiske floker. Fokuset på politikk og relasjoner stater imellom blir viktigere enn hensynet til de som faktisk skal være mottagere av planene og resolusjonene. På den måten har Sikkerhetsrådet et innadvendt blikk, men en vidtrekkende politikk, og sjansen for at det oppstår et gap mellom planene som produseres og utfordringene som skal løses øker.

Nøkkelord: sosialantropologi | internasjonal politikk | internasjonale organisasjoner | diplomati | makt | praksis | FN | Sikkerhetsrådet | norsk utenrikspolitikk

The United Nation’s Security Council: Extensive policies, inward focus

Decision-making processes during Norway’s membership of the UNSC 2001–2002 are the empirical focus of this article. Based on anthropological fieldwork in the period, I discuss why it was necessary for practice and informal processes to be included when international organizations were being studied, but also how Norwegian UN policy was determined during the period. Furthermore, I show how formal structures are a marginalization of practical realities and how informal processes overlap formal structures on the way to consensus being achieved between member states in the UNSC. I investigate how this overlap has implications for policy-making in small states such as Norway when represented in international organizations like the UNSC. It is important to examine how formal instructions are being interpreted, adapted and reformulated through practice and informal action, and, when studying these effects, to illuminate the power relations in international politics.

Keywords: anthropology | international organizations | practice | diplomacy | power | UN Security Council | international politics

Profil: Helge Hveem 70 år
Åpen tilgang
(side 303-319)
av Morten Bøås, Dag Harald Claes, Bent Sofus Tranøy, Olav Schram Stokke, Sjur Kasa og Benedicte Bull
  • ISSN Online: 1891-5580
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon