Et stort tillykke med de 50 år lyder her fra DIIS i Danmark. 50 år kan lyde af meget, men NUPI er godt nok ikke det ældste af institutterne i Norden. Den ære må Utrikespolitiska Institutet (UI) i Sverige have med sin grundlæggelse i 1938. Men NUPI er alligevel ’the grand old man’ for os i Danmark. Hvorfor nu det? Det hænger muligvis sammen med, at Norge tidligere end de andre nordiske lande satsede på forskning i udenrigs- og sikkerhedspolitik og på sammenspil mellem forskning og politikere. Det er der kommet meget godt ud af. NUPI og NUPI-forskerne har således haft betydelig indflydelse – og vel voksende – på norsk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og har bidraget til debat og opinionsudvikling. Norsk politik har fået markant innovative bidrag fra NUPI, og lad mig her blot nævne Barents-initiativet og Oslo-processen.

Især på to områder har NUPI skilt sig ud fra de øvrige institutter i Norden. Den ene er, at flere personer med NUPI-baggrund har haft ministerposter; den anden er at NUPI har været i stand til at rekruttere personer med en fremtrædende position i det private erhvervsliv og i politik. Disse to træk kombineret med at topkræfterne blev hentet i det brede forskermiljø i Norge, har gjort NUPI til noget enestående.

Set her fra København har NUPI bidraget til åbenhed og kvalitet i norsk udenrigs- og sikkerhedspolitisk debat. Det har I grund til at være stolte af. Vi siger tillykke med de forgange 50 år og ønsker jer fortsat fremgang.

Mange nye konstellationer ser dagens lys på den internationale scene i disse år, og de nordiske lande har i en årrække haft flere divergenser end tidligere på den udenrigs- og sikkerhedspolitiske front. Der er tegn på, at det ændrer sig i disse år. I mine fødselsdagslykønskninger lader jeg også indgå et ønske om et nyt og stærkere samarbejde mellem de nordiske forskningsinstitutioner på udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske spørgsmål.