Vitenskapelig publikasjon

For å kvalifisere som «vitenskapelig» må en publikasjon tilfredsstille følgende krav:
  1. presentere ny innsikt
  2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
  3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering
Kilde: NSD – Database for statistikk om høgre utdanning (http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp