Veiledning til søk

Hele søkeord eller deler av et ord?

Ved hjelp av trunkeringstegnet *, kan du søke på ord som begynner med. Dersom du for eksempel skriver skole* vil du få treff blant alle ord som begynner med skole (skolebøker, skolebarn osv.). På samme måte kan du også benytte tegnet for å erstatte en vilkårlig mengde tegn (0 eller flere) i begynnelsen eller midten av et ord. Du kan også benytte tegnet “?”, som erstatter nøyaktig ett ukjent tegn. Et søk på skole? vil gi treff som skolen og skoler, men ikke skoleskolene, som søket skole* ville ha gjort.

Avansert søk

Alle, eksakt, noen eller ingen?

Du må fylle ut minst ett av tekstfeltene for å kunne søke. I første felt søkes det på alle ordene, uavhengig av rekkefølge. I andre felt søkes det på utrykk med nøyaktig samme rekkefølge som du oppgir i søkefeltet. Tredje felt brukes til å prioritere treff med noen av søkeordene, men krever ingen. Det fjerde feltet brukes for å ekskludere treff med disse ordene.

Årgang og tidsskrift

Søket kan så begrenses videre ved å oppgi hvilke årganger du vil søke i, eller ved å huke av for bare et utvalg tidsskrifter. Sistnevnte gjør du ved først å fjerne avkryssingen i valget "Merk alle", for deretter å huke av for de tidsskriftene/fagområdene du vil søke blant.

Forfattersøk

Her kan du søke både på fornavn og etternavn. Oppgi det som passer best.

Sorter etter 

  • Relevans: Kombinasjon av hvor mange ganger søketreffet forekommer i en artikkel og hvor treffet forekommer. For eksempel har treff i tittel høyere relevans enn treff i brødtekst.
  • Tittel: Alfabetisk etter tittel på artikkel.
  • Tidsskrift: Alfabetisk etter tidsskrift.
  • Publiseringsdato: Kronologisk etter når tidsskriftet ble publisert på Idunn.