Publiseringsetikk

Som det største fagtidsskriftforlaget i Norden er Universitetsforlaget opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering.

Vi oppfordrer alle redaksjoner til å følge disse standardene. De fleste av våre tidsskrifter anvender enten dobbelt blind eller enkelt blind fagfellevurdering av vitenskapelige publikasjoner. Universitetsforlaget vil bistå redaksjoner hvor overtredelser har blitt varslet, og vil sette i verk nødvendige tiltak. Forlaget vil følge Committee on Publishing Ethics (COPE) Guidelines i dette arbeidet.

Forlaget oppfordrer redaktørene til å følge COPE Code of Conduct for Journal Editors.