Våre produkter

Idunn-lisens

Idunn-lisensen gir din institusjon eller bedrift digital tilgang til alle abonnementstidsskrifter på Idunn, inkludert tidligere årganger. Ta kontakt med våre salgsansvarlige på journals@universitetsforlaget.no for mer informasjon og pristilbud. Les mer om Idunn-lisensen her.

Jusspakken

Jusspakken gir din institusjon eller bedrift digital tilgang til alle abonnementstidsskrifter innen juss på Idunn, inkludert tidligere årganger. Ta kontakt med våre salgsansvarlige på journals@universitetsforlaget.no for mer informasjon og priser. Les mer om Jusspakken her.

Helsepakken

Helsepakken gir din institusjon eller bedrift digital tilgang til alle abonnementstidsskrifter innen helse- og sosialfag på Idunn, inkludert tidligere årganger. Ta kontakt med våre salgsansvarlige på journals@universitetsforlaget.no for mer informasjon og priser. Les mer om Helsepakken her.

Humaniorapakken

Humaniorapakken gir din institusjon eller bedrift digital tilgang til alle abonnementstidsskrifter innen humaniora på Idunn, inkludert tidligere årganger. Ta kontakt med våre salgsansvarlige på journals@universitetsforlaget.no for mer informasjon og priser.

E-lisens til enkelttidsskrift

E-lisens til et enkelttidsskrift gir din institusjon eller bedrift digital tilgang til et tidsskrift, inkludert tidligere årganger. Ta kontakt med våre salgsansvarlige på journals@universitetsforlaget.no for mer informasjon og priser.

E-abonnement til enkelttidsskrift

E-abonnement til et enkelttidsskrift gir deg, din institusjon eller din bedrift en personlig (enkeltbruker) digital tilgang til et tidsskrift, inkludert tidligere årganger. Besøk det aktuelle tidsskriftets side på Idunn for priser og nettkjøp, eller ta kontakt med våre salgsansvarlige på journals@universitetsforlaget.no.

Papirabonnement på enkelttidsskrift

Et papirabonnement på et enkelttidsskrift gir deg muligheten til å motta alle utgaver i trykket utgave og per post hvor som helst i Verden. Besøk det aktuelle tidsskriftets side på Idunn for priser og nettkjøp, eller ta kontakt med våre salgsansvarlige på journals@universitetsforlaget.no.

Tilgang til enkeltutgave

Tilgang til en enkeltutgave gir deg, din institusjon eller din bedrift en personlig (enkeltbruker) digital tilgang til en utgave av et tidsskrift. Besøk det aktuelle tidsskriftets side på Idunn for priser og nettkjøp.

Tilgang til enkeltartikkel

Tilgang til en enkeltartikkel gir deg, din institusjon eller din bedrift en personlig (enkeltbruker) digital tilgang til en artikkel i et tidsskrift. Besøk det aktuelle tidsskriftets side på Idunn for priser og nettkjøp.