Personvernerklæring for Idunn 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan eieren av Idunn, Universitetsforlaget AS («Universitetsforlaget»), behandler personopplysninger. 

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer og liknende. Universitetsforlaget lagrer kun personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser pålagt gjennom norsk lov,  og yte god service.

Behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler. Universitetsforlaget er behandlingsansvarlig, og alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og øvrig regelverk for personvern. Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Universitetsforlaget lagrer din kontaktinformasjon, samt eventuell bestillings- og betalingsinformasjon, korrespondanse og annen informasjon relevant for håndtering av kundeforholdet.

Dersom du har valgt å lagre ditt betalingskortnummer for enklere kjøp av produkter på Idunn, lagres kortinformasjonen ikke av oss. All slik lagring og alle korttransaksjoner skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester. Ved å benytte deres tjenester, samtykker du til deres vilkår.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Kontakt med kunder. Dette omfatter lagring av kontaktopplysninger, kjøpshistorikk, historikk på kontakt og kundeservice mv. Formålet med lagringen er å kunne besvare henvendelser fra kunder, gjennomføre bestilling og betaling, sende kjøpte produkter og yte avtalte tjenester. Vi sender også informasjon til kunder under de forutsetningene gitt i markedsføringsloven. Lagring av personopplysninger foretas på grunnlag av avtale, berettiget interesse eller samtykke.

Logging av informasjon på nettsider. Dette omfatter loggføring av digital aktivitet på Idunn. Formålet med loggføringen er å gi best mulig brukeropplevelse og kommunikasjon på digitale flater. Behandlingen skjer på grunnlag av interesseavveining.

Felles behandleransvar for visse behandlinger

H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS er et konsern som består av flere hel- og deleide selskaper. Universitetsforlaget AS er et heleid selskap av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS som organisatorisk er knyttet tett til morselskapet ved at de to forlagene deler en rekke fellestjenester og er lokalisert på samme adresse. Av denne grunn har H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS og Universitetsforlaget AS et felles behandlingsansvar for en del behandling av personopplysninger. Dette omfatter bl.a. kundebehandlingssystem (CRM).

Deling av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Universitetsforlaget bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

Retting og sletting av opplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

Det er viktig at opplysningene vi har lagret er riktige og oppdaterte. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med oss om du oppdager feil. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg eller du ønsker å bli slettet fra våre systemer.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om bruk av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@idunn.no eller tlf +47 24 14 75 00.

Informasjonskapsler (cookies) på Idunn

Informasjonskapsler benyttes på de fleste nettsteder og er små tekstfiler som lagres av nettleseren på din datamaskin. På Idunn brukes disse til følgende formål:
  • I statistikksammenheng brukes informasjonskapsler for å se om du er en ny besøkende eller om du har besøkt Idunn tidligere (fra den samme nettleseren på den samme datamaskinen).
  • Dersom du har tilgang til Idunn gjennom en institusjon bruker vi informasjonskapsler for å lage statistikk for den enkelte kunde. Hvem som leser hva innenfor institusjonene er anonymt. På denne måten kan en institusjon se hvordan Idunn brukes av sine autoriserte brukere.
  • I forbindelse med innlogging og for å gi deg tilgang til innhold kjøpt av din institusjon.
  • I forbindelse med kjøpsprosess, for å sende deg tilbake til riktig innhold etter gjennomført betaling.
Du kan selv slå av informasjonskapsler ved å endre innstillinger i din nettleser. Dersom du slår av informasjonskapsler vil det være funksjoner på Idunn som ikke vil fungere.