Åpen tilgang (open access)Universitetsforlaget utgir både tidsskrifter og bøker med åpen tilgang på Idunn.

Dette betyr at vitenskapelige tidsskrifter, antologier og monografier legges åpent ut på internett med en Creative Commons-lisens, uten betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

I praksis betyr dette at alt som utgis med åpen tilgang er gratis tilgjengelig for lesere over hele verden.  

Ønsker du å utgi ditt tidsskrift eller din bok med åpen tilgang?

Tidsskriftene vi utgir med åpen tilgang

Bøkene vi har utgitt med åpen tilgang

Nye titler utgis løpende, og du finner en oversikt over alle bøkene her.

Fri tilgang (public access)

Flere av de tradisjonelle abonnementstidsskriftene på Idunn har med tiden blitt gjort fritt tilgjengelig, men uten en Creative Commons-lisens. Disse er utgitt på samme måte som andre tidsskrifter, men er etter avtale åpnet for gratis lesing på nett.

På Idunn finner du i dag følgende tidsskrifter med fri tilgang: