Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Historisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
by , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
Historisk tidsskrift is the leading journal for Norwegian historical research. The journals provides a historical foundation for our understanding of important changes in society.

The journal publishes scholarly articles, debate and commentary, as well as book reviews and critical evaluations of new work.

Historisk tidsskrift is Norway’s oldest scholarly journal. It was launched in 1871 and has become the primary forum for Norwegian historians. It is published by the Norwegian Historical Association in collaboration with Scandinavian University Press (Universitetsforlaget AS), and with the support of Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

The journal is aimed at historians, humanists and sociologists, students, history teachers and the general reader with an interest in history.  

From 2017, the journal will be published open access.

Historisk tidsskrift is issued quarterly and publishes original work in the Scandinavian languages and in English.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

The journal does not ask for any fees for assessment or publication.

INDEXING
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in
 • Historical Abstracts Part A Historical Abstracts (1954-)
 • Historical Abstracts Part B Twentieth Century Abstracts (1954-)
 • America: History and Life (1954-)
 • Current Contents/Arts & Humanities, Arts & Humanities Citation Index/Social Sciences Citation Index®, accessed via Web of Science™ Core Collection.
The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • Scopus
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Norart
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
All content in this journal is also exported to Portico, a preservation archive that safeguards perpetual access to e-journals, e-books, and digital collections.

The journal is authorized as a publication channel on Level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), on Level 2 in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark) and on Level 1 in Publication Forum (Finland).

 
EDITOR-IN-CHIEF
Frode Ulvund, Professor, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen

ASSOCIATE EDITORS
Sissel Rosland, Associate Professor, Western Norway University of Applied Sciences
Dunja Blažević, Postdoctoral Fellow, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen
Jo Rune Ugulen Kristiansen, førstearkivar, The National Archives of Norway

EDITORIAL ASSISTANT
Thomas Ewen Daltveit Slettebø, Associate Professor, Department of Pedagogy, Religion and Social Studies, Western Norway University of Applied Sciences

EDITORIAL BOARD
Kristin Asdal, Professor, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo
Rasmus Glenthøj, Associate Professor, Ph.D., Syddansk Universitet
Ruth Hemstad, Deputy, Den norske historiske forening (HIFO)
Jan Thomas Kobberrød, Professor, Department of Business, History and Social Sciences, University of South-Eastern Norway
Jakob Maliks, Professor, Department of Teacher Education, the Norwegian University of Science and Technology
Leidulf Melve, Professor, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen
Kari Aga Myklebost, Professor, Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology, University of Tromsø
Christine Myrvang, Researcher 1, Department of Communication and Culture, BI Norwegian Business School
Ulrike Spring, Associate Professor, Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo

CONTACT EDITORIAL
Email: ht@uib.no

Historisk tidsskrift
Dep. of Archaeology, History, Culture and Religion (AHKR)
University of Bergen
Postbox 7805
NO-5020 Bergen

 

 

 
Applies from Vol. 97, 2018:

Historisk tidsskrift is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.

 

Applies for all other Volumes:

The journal is green open access. Authors are thereby permitted to archive their article in an open institutional archive, or on their own or their employer’s website. Archiving must occur after the article’s publication in the journal, and the archived article must be the version accepted for publication by the journal’s editors (accepted version).

Note that authors are not permitted to distribute or publish the final, published version of their article. Authors wishing to archive their article should therefor ensure that they keep a copy of the accepted version of their article. Authors may provide a link to the published version of their article on Idunn.

All content published in the journal is regulated by the provisions laid out in the standard contract for publication of literary work in journals (10th November 2010) agreed by the Norwegian Publishers Association and the Norwegian Non-Fiction Writers and Translators Association. This agreement can be read in its entirety (in Norwegian) at http://www.nffo.no.

Articles published in this journal will be made available on Idunn, Scandinavian University Press’ e-publishing database (www.idunn.no). 

The editors assume that the following conditions are met upon acceptance of an article for publication:
 • That the author accepts the provisions of the abovementioned standard contract
 • That the author understands that the publisher reserves the right to publish and distribute their article, and that the publisher must be contacted prior to the author entering into an agreement with a third party regarding republication of the same content
 • That the original publication be properly credited in the event that the author republishes said content with a third party.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard.
Manuskripter sendes til redaksjon for vurdering på denne e-postadressen: ht@uib.no

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Av hensyn til den anonymiserte vurderingsprosessen skal navn på artikkelens forfatter ikke gå fram av artikkelen, og noteapparatet skal utformes uten personlig henvisning til artikkelforfatteren.

Krav til manus

 • Sammendrag på engelsk og norsk/svensk/dansk (begge inntil 300 ord)
 • 3–5 nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk
 • Artikler skal ikke overskride 50 000 tegn med mellomrom, inkl. figurer, tabeller, fotnoter, referanseliste og sammendrag, debattinnlegg 24 000 tegn, og bokmeldinger 14 000 tegn.
I egne dokumenter:
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, akademisk grad og årstall for oppnåelse av denne, stilling, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering.
 • Nummererte figurer og tabeller (en på hver side)
 

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 6th med fotnoter, ikke sluttnoter, se APA 6th tilpasset fotnoter – Kildekompasset for en innføring i hvordan referanser føres. Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-REFERANSE

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.   

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: Müller, J. (2011). The Sound of Silence. Historische Zeitschrift292, 1–29. https://doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001

Standard for teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse. Sitater skal ikke kursiveres. 

Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Paragrafer markeres med innrykk i den første linjen, ikke tabulatorer.

Avsnitt markes med mellomoverskrifter.

Tabeller, figurer og illustrasjoner nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her]. Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Innhold

Artikler kan være teoretisk, metodisk eller empirisk orientert. De skal være basert på original forskning av høyt faglig nivå og bør forholde seg til internasjonal forskning på sitt felt. Vi tar også gjerne imot større historiografiske artikler, som omtaler litteraturen og utviklingen innenfor et fagfelt. Artikler som sendes inn til Historisk tidsskrift må ikke være publisert andre steder eller være under vurdering til publisering andre steder.

Debatt-/kommentarinnlegg kan for eksempel være opposisjonsinnlegg ved disputaser, svar til tidligere bidrag i HT, forskningspolitiske bidrag m.m.

Bokomtaler trykkes vanligvis etter forutgående avtale med redaksjonen.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Historisk tidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med revisjoner eller refuseres.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, vil forfatter motta en 1. korrektur som en PDF-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript.

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Historisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.