Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Stavanger – før det ble en by

f. 1964, dr.philos. 2010, avdelingsleder, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

E-post: knut.paasche@niku.no

f. 1951, dr.philos. 2001, seniorforsker, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

E-post: jan.brendalsmo@niku.no

Det er spesielt to temaer som har vært gjenstand for diskusjon når det gjelder Stavanger og byens nærområde i eldre tid: tidspunktet for etableringen av byen, og bosetningens karakter før byetableringen. De arkeologiske overvåkinger, registreringer og undersøkelser som er blitt gjennomført i Stavanger sentrum i perioden 2004–2014, har frambrakt et stort materiale. Gjenstander, kulturlag og konstruksjoner gir, sammen med en lang rekke radiologiske og andre dateringer, grunnlag for å skissere et nytt historisk forløp for halvøya ut for Breiavatnet. Disse resultatene blir presentert her, samtidig som enkelte eldre arkeologiske funn og observasjoner blir vurdert på ny i lys av de nye resultatene. I tillegg blir stedets kirkehistorie satt inn i en større sammenheng. Vi vil her fokusere på tiden før bispesetet ble etablert på 1120-tallet. Vår konklusjon er at gården Stavanger i vikingtid og på 1000-tallet med stor sannsynlighet kan karakteriseres som et anløps- og utvekslingssted med flere sentrumsfunksjoner.

Stavanger – before it became a town

Findings from the Migration Period show that Stavanger was once a farm, with the courtyard situated on a hill where the Romanesque cathedral stands today. The remains of a Viking Age settlement were discovered in the area, as well as extensive fragments of objects in iron and other metals. In the former harbour area, large masses dumped at the initial shallow end of the fjord (Vågen) were probably excavated to make room for the cathedral's foundations. Items found there, along with older finds of a similar nature and a little-noticed rune stone, prove that there had been a Viking Age burial ground in the area where the cathedral was later built. Under the cathedral there was a graveyard that has recently been dated to the 900s and 1000s, and close to it there was previously another Romanesque stone church, probably built in the first half of the 1100s. There is reason to believe that it was one of the early fylkis (county) churches established by the early Christian kings simultaneously with their building of the residential churches of bishops within each administrative province in Norway. Combining the new archaeological material with written sources and previous archaeological findings, Stavanger can now be regarded as a central farm in the 900s and 1000s. It was a regional nodal point for ships in naval defence, with a þing (assembly) site, and was most likely also a seasonal port of call/marketplace. The existence of a fylki church and a cathedral just adds further quality to Stavanger's regional importance before establishment of the bishop's permanent residence in the 1120s.

Keywords: central farm, port of call, Christianisation, supreme churches
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon