Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Det af norrskarna själfva föreslagna utsvältningssystemet»: - I hvilken grad støttet nordmenn svenske utsultingsplaner overfor Norge i 1809?

f. 1981, ph.d. i historie 2013, postdoktor, Institut for historie, Syddansk Universitet, Odense.

Sveriges overordnede utenrikspolitiske mål i 1809 var å rive Norge løs fra Danmark og forene det med Sverige. I utgangspunktet forsøkte den svenske regjeringen å bruke positive argumenter og virkemidler for å overbevise nordmennene, konkret ved å spille på hva som ble ansett for å være rasjonell norsk egeninteresse. Enkelte svenske aktører kom imidlertid til den erkjennelse at et norsk opprør mot Danmark trolig ville skje først når blokade og hungersnød tvang nordmennene til det. Dette ble premisset for en mørk side av svensk norgespolitikk, det såkalte «utsvältningssystemet», som en svensk statsråd attpåtil gikk langt i å antyde at var et norsk forslag. Denne artikkelen tar for seg bakgrunnen og hovedtrekkene ved «utsvältningssystemet» og diskutere hvilke aktører, både på svensk og norsk side, som var involvert i det. Artikkelen viser at utsultingsystemet hovedsakelig var et svensk intiativ som i liten grad ble satt ut i praksis, men som allikevel etter alt å dømme hadde en viss norsk støtte og som i alle tilfeller må tas alvorlig som en del av svensk norgespolitikk i 1809.

”The Starvation System Proposed by the Norwegians Themselves»: To What Extent Did Norwegians Support Swedish Plans to Starve Norway in 1809?

This article is about Sweden's efforts to seize Norway from Danish hands in 1809 in part through a policy of starvation aimed at blockading and starving the Norwegians into a union with Sweden as the only means of survival. Initially, the Swedish government, headed by Georg Adlersparre, had sought to convince the Norwegians by soft power means such as propaganda, but not all ministers were convinced that it would work. Two of them, Engeström and Platen, eventually addressed the inconvenient truth that a revolution in Norway against Danish rule was most likely to occur when starvation drove the Norwegians into rebellion. Yet, by the time this shift in Swedish policy occurred Britain had loosened the blockade of Norway on which the starvation plan rested, and on 1 October the ever reluctant Adlersparre declared the plan null and void. He suggested that it had been implemented initially at the behest of pro-Swedish circles in Norway. It appears that some Norwegians may well have regarded it as a useful, if desperate, means to securing union between Norway and Sweden, which, in their view, was Norway’s only longer-term salvation from war, blockade and absolutist rule. Short-lived though the so-called starvation system was, it was nevertheless an integral part of Swedish plans that apparently enjoyed a degree of Norwegian support, and must as such be taken seriously rather than shrugged off as little more than a dead-end in Sweden’s policies toward Norway.

Keywords: Continental system, Napoleonic Wars, famine, blockade, revolution
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon