Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Olav den Hellige som norsk konge (1015–28)

f. 1942, dr. philos, professor emeritus, Universitetet i Bergen.

Artikkelen diskuterer Olavs regjeringstid 1015–28 på grunnlag av en sammenlignende undersøkelse av sagatradisjonen, med hovedvekt på verker eldre enn Snorres Heimskringla; dette fordi Snorre i svært stor grad har konstruert sammenhenger mellom begivenhetene. Resultatet blir at interessekonflikter og Knuts angrep blir en viktigere forklaring på Olavs fall enn Snorres betoning av hevn og ære, og at Olavs herredømme har vært svært forskjellig i de ulike riksdelene, sterkest på Østlandet og svakest i Trøndelag, med Vestlandet i en mellomstilling. Inntrykket av Olavs relativt sterke stilling på Vestlandet, til tross for at han sjelden var der, blir i sin tur et argument for at Olav virkelig tilhørte Hårfagreætten.

ST OLAFR AS KING OF NORWAY (1015-28)

The article discusses Óláfr Haraldsson’s reign of Norway in 1015-28 against the background of the various accounts in the sagas. Its main methodological approach is reliance more on Snorri Sturluson’s predecessors than on Snorri himself. Although Snorri was a brilliant writer and his biography of Óláfr one of the masterpieces of medieval historical writing, he can be shown to have made bold constructions, not just in general explanations but also in details. Greater importance is attached to earlier works, notably the Legendary Saga, usually dated to between 1150 and 1200. This results partly in a different explanation of Óláfr’s fall from that of Snorri, in which conflicts of interest become more important than honour and revenge, and partly in greater differences between Óláfr’s control of the various parts of the country. His position in Trøndelag seems to have been weaker than Snorri assumes, whereas there is more to be said in favour of the picture of royal suzerainty over Western Norway. This in turn implies that Óláfr must have belonged to the Fairhair dynasty, contrary to the widely accepted assumption by Claus Krag that this was invented by the saga writers.

Keywords: Kingship, sainthood, St Olaf of Norway, royal dynasty.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon