Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mynter i messen - Kirkefunnene som bidrag til kunnskap om offerpraksis og kirkeskikker (11.–17. årh.)

f. 1951. Cand. theol 1978, dr. philos 2004, seniorprest i Oslo bispedømme.

Artikkelen drøfter offerpraksis og dertil hørende kirkeskikker i norsk og skandinavisk kontekst fra 11. til 17. årh. Kirkefunnene, myntfunn under kirker, anvendes i analysen som kilde sammenholdt med bevart skriftlig materiale. Til innledning omtales ofring som skikk i kristningstiden; diskusjonen føres videre til høy- og senmiddelalderen. Det pekes på forbindelseslinjer mellom nye innslag i kirkeinteriøret (sidealtre og venerasjonsobjekter) og en mer variert offerpraksis. Det blir gjort oppmerksom på nye trekk ved distribusjonsmønsteret for myntfunn etter reformasjonen, endringer som samsvarer med aspekter ved konfesjonsskiftet. Artikkelen avsluttes med en kort kommentar til myntfunn som avviker fra mønsteret, og som i noen tilfeller må tolkes som uttrykk for folkelige fromhetsforestillinger.

The article discusses coin offerings in Scandinavian churches in a time span stretching from the Christianization period to the 17th century. Archaeologists have excavated a large number of coins from under church floors; approximately 60,000 coins from 650 churches in Scandinavia, including about 15,000 coins from churches in Norway alone. Here, this material is combined with information from written sources to construct an account of offerings as part of liturgy as well as private piety. The custom of offering coins probably started during the Christianization period, growing into an extensive tradition in the High middle ages. Theological developments during this period meant that private masses increased in importance, with side altars and objects of veneration in the nave becoming places where people donated money. Distribution of the excavated coins reveals that offerings were made at the main alter of the church as well as at the side alters and objects of veneration in the nave. The findings also indicate that areas near the chancel, the boundary of the nave and the choir may have been used for collecting money as well. The period after the reformation displays a more even distribution of coins, which could be attributed to the fact that side altars and most objects of veneration were banished from churches in this period. As some coin findings differ from the typically observed patterns, there is a possibility of this phenomenon reflecting popular beliefs.

Keywords: Church Offerings, Coin Findings under Churches, Medieval Church Interiors, Medieval Liturgy, Side Altars, Late medieval Piety, Votive Masses.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon