Forskningsstatus har inntil nylig vært at den tyske okkupasjonsmakten verken gjennomførte noen straffeforfølgelse av likekjønnet seksualitet mellom menn eller forsøkte å innføre et strengere lovverk på dette feltet i Norge. Artikkelen viser at Reichskommissariat og de norske kommissariske ministrene Jonas Lie og Sverre Riisnæs gjorde et forsøk på å endre den norske straffeloven etter modell av den innskjerpelsen som hadde skjedd i Tyskland i 1935. Selv om endringen aldri ble gjennomført, viser artikkelforfatterne at den tyske straffelovens § 175 i en del tilfeller ble anvendt av tyske domstoler i Norge, og at den da rammet enten forhold mellom to tyskere eller mellom nordmenn og tyskere. Dette er den første vitenskapelige artikkelen som omhandler sanksjoner mot homoseksualitet i Norge 1940–45.