Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Distriktsforvaltning under førarprinsippet - nasjonal samlings nyordningsambisjonar overfor det lokale og regionale styringsverket

f. 1972, dr. art., forskar II ved Uni Research Rokkansenteret, Bergen.

yngve.flo@uni.no

Artikkelen kartlegg Nasjonal Samlings planar for nyordning i det lokale og regionale styringsverket, med vekt på planar som aldri vart realiserte og som har fått lite forskarmerksemd. Fylket og kommunen skulle framleis vere dei grunnleggjande einingane. Men båe nivåa skulle formast om til organisatoriske monolittar, der all forvaltning vart samla under høvesvis fylkesmannens og ordførarens førarskap. Skiljet mellom statleg og sjølvstyrt vart i praksis oppheva. Ei kommuneinndelingsreform vart førebudd. Føremålet var å «temje» eigenrådige sektorar og å leggje til rette for storstilt administrativ desentralisering. Distriktsapparatet skulle gjere teneste for ein autoritær, eineveldig stat der aksepten for meiningsvariasjon og avvik var liten.

Local government in a post-war national socialist Norway

The reshaping of local government was of vital interest for the Nasjonal Samling (NS), the Norwegian national socialist party (1933–45) and the NS dominated puppet government established by the German occupants in September 1940. The purges started soon after the assumption of power. ‘Disloyal’ civil servants and local politicians were gradually removed and replaced – preferably by NS party members. Through a municipality act of December 1940, the Führer Principle was introduced in local and regional self-governing bodies. The NS party organisation was to shadow and control public administration at all levels. The focus of this article, however, is long-term reform ambitions, the plans for a post-war national socialist Norway. A number of reforms were prepared, one of them being territorial division. Local government was still based on the established system of regions (fylke) and municipalities, but NS wanted to ‘clean up’ a highly differentiated system of local political bodies and arms of central sectoral agencies. These were to be unified within one body on both regional and municipality levels. Two established functions – the governor (fylkesmannen) and the mayor – were transformed to Führers, responsible only to authorities on a higher level. The local and regional political institutions previously based on local elections were to be transformed to consultative bodies, based on the principles of corporativism. Thus, the – under the ‘old regime’ – fundamental difference between state power and local self-government was abolished (or made irrelevant). A main goal was to create organisations with strengthened capacity and a system with a minimum of sectoral autonomy. The plans for administrative decentralisation – especially to the regional level – were highly ambitious. NS regarded municipalities primarily as instruments of the central state. Local and regional government should serve an authoritarian, autocratic and strongly hierarchic state. The acceptance of divergences – in attitudes, politics and in practice – was low.

Keywords: National socialism, occupation history, local government reforms, Führer Principle.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon