Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Integrering anno 1904 Rabbinar Aschkanaze og Kongeriget Norges Grundlov paa hebraisk

f. 1958, dr.philos. 2010, professor i idé- og kristendomshistorie ved Høgskulen i Volda.

anders.aschim@hivolda.no

I 1904 gav Meyer Aschkanaze, den første jødiske rabbinaren i Kristiania, ut ei omsetjing av den norske Grunnlova til hebraisk. I denne artikkelen blir boka lesen som eit vitnemål om viljen til integrering hos nyleg innvandra jødiske migrantar. Påfallande nok er ikkje den opphavlege slutten av § 2, «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget», kommentert i det omfattande forordet. Etter endringa av paragrafen i 1851 kunne Grunnlova også tene som inspirasjon til vidare arbeid for jødisk emansipasjon og likebehandling av minoritetar andre stader i verda. Endeleg har boka tent til å profilere opphavsmannen, ein kontroversiell figur i det norsk-jødiske miljøet, som jødisk talsperson i det offentlege rommet.

Rabbi Aschkanaze and his 1904 Hebrew Translation of the Norwegian Constitution

In 1904, the first Jewish rabbi in Norway, Meyer Aschkanaze, published a Hebrew translation of the Norwegian Constitution, with a Preface in Hebrew, Norwegian and French. The present article presents his biography, gives a bibliographical account of the Hebrew translation, and discusses rhetorical and pragmatic aspects of the work. Aschkanaze’s translation is read as an expression of the willingness of Jewish immigrants to integrate into Norwegian society. A striking feature is the concealment of the last sentence in the original version of §2 from 1814, «Jews are furthermore excluded from the Kingdom», which was not abandoned until 1851. In its revised form, however, the Constitution could also inspire the continued work for Jewish emancipation and minority rights in other parts of the world. Finally, a controversial figure among Jews in Norway, the rabbi probably wanted to secure a position as a Jewish leader and spokesperson to the Norwegian public.

Keywords: Norwegian Constitution, Jews in Scandinavia, Religious minorities, Migration
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon