Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Anarki og kaos – eller funksjonell regionalisme? Sykehussystemet i mellomkrigstidens Hordaland

f. 1972, dr.art. 2003, forsker I ved Uni Rokkansenteret, Bergen.

teemu.ryymin@uni.no

Artikkelen argumenterer for et alternativ til det etablerte bildet av mellomkrigstidens norske sykehusvesen som anarkisk og kaotisk. Gjennom en analyse av distriktslegenes bruk av helseinstitusjoner i et avgrenset geografisk område – dagens Hordaland fylke – i 1920- og 1930-årene, skisseres et regionalt system som sørget for at de fleste pasienter fra Hordaland som hadde behov for det, fikk plass på eksisterende institusjoner. Systemets funksjonalitet bidro til at statlige planer om sterkere sentralisering av sykehusvesenet langt på vei ble avvist i Hordaland og store deler av landet for øvrig i midten av 1930-årene.

Anarchy and chaos – or regional functionalism? The hospital system in Hordaland County, 1920s and 1930s

Norwegian hospitals expanded rapidly in the decades around the year 1900 – chiefly locally initiated, albeit assisted by a state self-help system. This article discusses the result of the uncoordinated growth, refuting the established notion of the interwar hospital system in Norway as anarchic and chaotic. Through an analysis of the state district medical officers’ use of health institutions in present-day Hordaland County in the interwar decades, the article shows how private and public hospitals in the region were used in a manner that gave most patients in need of a hospital bed relatively easy access to institutions. This regional system was functional from the perspective of district medical officers and representatives of the County assembly, but in the early 1930s the existing hospitals in Norway were increasingly criticised by the state medical bureaucracy as being ineffective and too costly. However, the proposed centralization of health institutions was by and large rejected in Hordaland and elsewhere due to the functionality of the established system.

Keywords: health institutions, hospital reform, interwar period, welfare localism.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon