Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Myntenes omløpshastighet i norsk middelalder: middelalderens økonomiske system

f. 1967, dr.philos. 2003, førsteamanuensis i numismatikk ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

s.h.gullbekk@khm.uio.no

I middelalderens norske økonomiske system eksisterte det to betalingssystemer, varepenger og mynt. Disse systemene var integrert gjennom felles verdistandarder slik at de kunne brukes side om side og om hverandre. Ordningen ga stor fleksibilitet i verdivurderinger og betalingssituasjoner. I hvilken grad varepenger eller mynt var mer dominerende enn det andre, avhenger av faktorer som tid, rom og sosiale forhold. Samlet sett er det ikke tvil om at varepenger mange steder var mer utbredt enn mynt. Myntfunn viser at mynt ble kanalisert ut i store deler av kongeriket. Spørsmålet om mynt spilte en marginal eller viktig rolle i middelalderens økonomiske system, henger nøye sammen med i hvor stor grad mynt ble brukt, det vil si myntenes omløpshastighet. I denne artikkelen drøftes myntenes omløpshastighet i det norske middelaldersamfunnet. Verdien av myntomløpet kunne tidvis være større enn den samlete verdien av landskyld, korntiende, leidang, sakefall og peterspenning på årlig basis.

The velocity of circulation of Norwegian coins c. 1050 to c. 1320

Quantitative analysis suggests that the number of coins in circulation in medieval society must either have been enormous, to play any significant role, or their value was simply not great enough to be anything but insignificant. The assumption behind this calculation is that there was a one-to-one relationship between the number of coins issued and their value in circulation. In this article the velocity of circulation is brought into the equation.

As a basis for calculation of the velocity of coin circulation within medieval Norway the total value of coins is estimated at some 39,600 marks (13,200 marks burnt silver) in the 1280s, when coinage in Norway reached a peak in sophistication.

A simple model of the intensity of coin use in towns and rural society is presented as an illustration of the potential value of coins in circulation. In this model, each coin changed hands on average from three to fifteen times a year, which suggests that the total value of coin circulation might have been as much as 400,000 marks (133,000 marks burnt silver) on a yearly basis. Wear and tear of surviving coins found in a range of different archaeological contexts suggests that coins in this period were used many more than just a few times a year.

Keywords: Coin circulation, coinage, medieval economy, money economy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon