Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene

Øyvind Ravna er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

oyvind.ravna@uit.no

I 1892 la Norges Høyesterett til grunn at «den videnskabelige Forskning maa ansees at have godtgjort, at de Fastboendes Rettigheder […] er ældre end Lappernes» i en sak fra Rørosområdet. Dette innebar at den inntil da rådende oppfatningen om at samene var de opprinnelige beboerne i hele eller store deler av Skandinavia, som var trengt nordover av germanske folkegrupper, ble satt til side. Det fikk stor rettslig betydning for samene sør for Trondheimsfjorden det kommende hundreåret. Hvordan oppfatningen kunne endres så dramatisk, kommer jeg tilbake til.

 Oppfatningen av samene og samisk kultur har endret seg gjennom historien, hvor de tidvis er betraktet som trollmenn, innvandrere fra øst eller primitive folk hvis eneste redning var å tilegne seg norsk kultur og språk. Tidvis har de imidlertid også vært omtalt som «Findmarkens ægte Børn og Indbyggere»; dyktige på sjøen og fjellet, nøye tilpasset landet og klimaet i nord.

The Sami people’s rights to property and natural resources seen in relation to changing viewpoints in the science of history and law

In 1892 the Norwegian Supreme Court found that scientific research had proved how the rights of settled Norwegians were older than the rights of the Sámi in South Norway. This finding had massive consequences for the Sámi, who until then had been considered to be the oldest inhabitants of the area, forced back by Germanic expansionism. The problems addressed in this article are how changing viewpoints on Sámi culture have influenced history and law, and the consequences these have had for the Sámi people. More definitively, I examine three doctrines of great significance for the acquisition of land rights in accordance with the rules on prescription and immemorial usage.

Keywords: Immemorial usage, indigenous people, rights to land and natural resources, Sámi
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon