Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Digerdödens följder för jordägandet – exemplet jämtland

f. 1973, fil. mag. 2007, ph.d.-student ved Historiska institutionen och Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet og arkivar ved Landsarkivet i Östersund.

olof.holm@historia.su.se

Hur vanligt var det att privatägd jord i Norge tillföll kronan efter digerdöden (1349–50) och efterföljande epidemier när ingen längre, på grund av de dramatiska befolkningsfallen, kunde eller ville ta över ägandet och fullgöra de skyldigheter, som var förbundna med det? Denna i tidigare forskning ej undersökta fråga tas upp här, med Jämtland som exempel. I Jämtland var det uppenbarligen ganska vanligt att gårdar inte bara ödelades, utan också blev herrelösa efter digerdöden och därför hemföll åt kronan. Detta gäller särskilt mindre attraktiva jordegendomar i marginella lägen. Exemplet demonstrerar å ena sidan vilka extrema följder avfolkningen efter digerdöden kunde få, å andra sidan vilka långtgående regalrättsanspråk som kunde tillämpas i Norge under 1300-talet. Senare – när bönderna i Jämtland åter blivit intresserade av att bruka ödegårdarna – lät dock kronans representanter äganderätten återgå till enskilda, genom en lång rad gåvor.

Consequences of the Black Death for the ownership of land: The Jämtland case

To what extent did private landed property in Norway go to the Crown after the Black Death (1349–50) and subsequent epidemics when no one wanted to take up ownership – and consequent duties – because of the dramatic decline in population? This question, which has not been investigated in earlier research, is studied here with Jämtland as a case in point. In Jämtland it was quite common for farms to be deserted after the Black Death, ownerless even, and to come into the possession of the Crown, especially in the case of smaller, less attractive, landed properties in marginal areas. On the one hand, the Jämtland case demonstrates the consequences of depopulation after the Black Death, and, on the other, the far-reaching regal rights that could be claimed in Norway in the 14th century. Later, however, when the farmers began showing renewed interest in taking over the deserted farms, representatives of the Crown returned the ownership to individuals through a great number of gifts.

Keywords: Black Death, desertion, ownership of land, regal rights
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon