Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Republikanerne

Thomas Krogh, f. 1946, dr. philos. 1983, professor i idéhistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo.

Artikkelen gir en oversikt over den nyoppdagete politiske strømningen som kalles republikanisme. Den benytter seg av en metafor der oppdagelsen sammenlignes med et fossil, og J.G.A. Pocock blir slik den historikeren som har vist oss hele fossilets utstrekning fra italiensk renessanse over engelsk 1600- og 1700-tall til oppståelsen av USA. Krogh hevder videre at dette politiske idealet gav europeisk tenkning en helt ny evne til å forstå det som eksisterer i tid, som oppstår og forgår. Så behandles Quentin Skinners bidrag, som understreker republikanismens spesielle frihetsbegrep og dermed det klare skillet mellom republikanisme og liberalisme. Til slutt kommer noen korte tanker om leting etter en republikansk tradisjon rundt 1814 i Danmark og Norge.

The Republicans

This paper summarises some of the intense research into the republican tradition, which really started with the publication of G. E. A. Pocock’s The Machiavellian Moment in 1975. Initially, I claim that Pocock’s book amounts to no less than a real discovery in the history of ideas; it is no mere reinterpretation. Republicanism now takes its place alongside for example liberalism, conservatism and Marxism as a main language in early-modern and modern thought. The paper is based on the metaphorical device of comparing republicanism to a fossil. Some earlier historians (Hans Baron, Zera Fink and Caroline Robbins) saw and described parts of it (part I), but only Pocock gave a view of the whole body, stretching from the Italian Renaissance through the English civil war and the opposition to the Whig oligarchy in the sixteenth and seventeenth centuries up to the rebellion of the American colonies in 1776 (part II). In the next part (III), I discuss Pocock’s claim that the political ideal of the republic also led to an intellectual revolution in Western thought, making us able to treat phenomena which exist in empirical time, subject to emergence and disappearance, to a finite form of existence. I claim that even though Pocock has overlooked some Aristotelian contributions to the philosophy of time, he is probably right in seeing the republic as we find it in Machiavelli, as an encounter with a way of existence beyond the grasp of Medieval thought. Finally, in part IV, I identify Quentin Skinner’s contribution as emphasising the special concept of liberty in republicanism and thus bringing the distinction between republicanism and liberalism more sharply into focus. In part V, I call for more research into the reception of republican thought in Norway in the years that led to the constitution in 1814.

Keywords: Machiavelli, Pocock, Republicanism, Skinner.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon