Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 571-574)
Vitenskapelig publikasjon
(side 577-605)
av Knut Helle
Forfatteren drøfter forskningsstatus for den tidlige kirkelige og urbane utviklingen i Stavanger-området etter Eldbjørg Haugs radikale omvurderinger i en serie publikasjoner fra 2005. Hennes oppfatninger blir konfrontert med det tilgjengelige ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 607-632)
av Kåre Lunden
Mannedauden i Noreg 1349-50 har tradisjonelt vore rekna for pest (forårsaka av Yersinia pestis). Internasjonal og norsk forsking har i seinare år reist tvil om dette. Eitt argument har vore at ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 633-655)
av Hallgeir Elstad
Artikkelen gjev ei nærmare tolking av oppropet «Til Kristendommens Venner i vort Land» frå januar 1883. Oppropet var ført i pennen av professor Gisle Johnson, teologisk professor og leiar for den ...
Debatt
(side 657-664)
av Ola Svein Stugu og Ida Bull
I Historisk tidsskrift (HT) nr. 1-2008 har Jostein Bergstøl og Gaute Reitan en artikkel der de redegjør for resultatene av utgravninger ved Aursjøen, der funnene viser samiske boplasser fra vikingtidens første ...
(side 665-679)
av Ingar Kaldal
Det har lenge no vore lite diskusjon i det norske historikarmiljøet om korleis det folk sjølve fortel om sine eigne liv, kan brukast som materiale i historisk forsking.
Bokmeldinger
(side 681-736)
av Finn-Einar Eliassen, Håkon Evju, Henrik Kragh Sørensen, Carl Emil Vogt, Hans W. Kristiansen, Ole Kristian Grimnes, Jarle Simensen, Jon Segtnan, Jón Viðar Sigurðsson, Peder Anker, Torstein Jørgensen, Sigurd Sverre Stangeland, Øivind Kopperud og Torunn Hamran
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon