Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 195-198)
Vitenskapelig publikasjon
(side 201-224)
av Sverre Bagge
Artikkelen diskuterer konflikten mellom kirken og formynderregjeringen for Eirik Magnusson i 1280-årene. I motsetning til Jens Arup Seips tolkning fra 1942, hevder den at denne striden ikke sto om jurisdiksjonen generelt ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 225-266)
av Audun Dybdahl
Munkeliv klosters jordegods er det best dokumenterte gods i norsk middelalder. Artikkelen tar opp så vel kildekritiske som realhistoriske og metodiske forhold knyttet til godsdannelsen. Det blir godtgjort at jordregisteret ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 265-287)
av Tor Weidling
Tomb i Råde var et stormannssete både i høy- og senmiddelalder. Den første jorde- boka over det tilhørende godset er fra 1624. Det kunne være nærliggende å tro at dette godset ...
Debatt
(side 289-303)
av Hilde Henriksen Waage
1993 var et godt år for fredsnasjonen Norge. Gjennom den hemmelige Oslo-kanalen hadde norske fredsmeklere bidratt til den såkalte Oslo-avtalen mellom Israel og palestinernes frigjøringsorganisasjon (PLO).
(side 305-316)
av Svein Atle Skålevåg
Da dr.med. Ragnar Vogt, senere Norges første professor i psykiatri, i 1904 gav ut skriftet Om drikkeskikke og alkoholisme, lot han dette munne ut i en besvergelse: «Alkoholisme er en ...
(side 317-323)
av Hans Skoie
Professor Edgeir Benum er i artikkelen «Et nytt forskningspolitisk regime» (Historisk tidsskrift 4/2007) opptatt av den sterke påvirkningen som han mener OECD har øvd på norsk forskningspolitikk i etterkrigs-tiden.
Bokmeldinger
(side 325-396)
av Av Anne Kristine Børresen, Av Jan Thomas Kobberrød, Av James Godbolt, Av Ivar Teigum, Av Gunner Lind, Av Kristian Hunskaar, Av Kåre Lunden, Av Martin Jes Iversen, Av Lars Hovbakke Sørensen, Av Willy Østreng, Av Ulf Olsson og Av Ola Teige
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon