Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-5)
Hefte 1 i 2008-årgangen av Historisk tidsskrift har tre artiklar med eit spenn frå førhistorisk tid til 1900-talet, tre debattartiklar og 16 bokmeldingar.
Vitenskapelig publikasjon
(side 9-27)
av Jostein Bergstøl
Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Slike rekkeildsteder er bare ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 29-59)
av Carl Emil Vogt
Den konservative kristianiaavisen Aftenposten valgte i januar 1922, særlig grunnet tidens antikommunisme, å lansere en sabotasje-kampanje mot Fridtjof Nansens innsamling til russiske hungerofre. Redaktør Thorstein Diesen fremhevet i stedet fattigdom ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 61-84)
av Yngve Nilsen
Artikkelen tar for seg motstanden mot utbygging av vannkraft i Norge i 1970-årene Den retter et kritisk blikk mot forestillingen om at motstandens grunnleggende årsak var en ideologisk fundert motstand ...
Debatt
(side 87-100)
av Hans Chr. Johansen
Efter at det middelalderlige Hamar var blevet brændt ned under krigen mod Sverige i 1567, dukkede der med mellemrum planer op om at anlægge en ny bymæssig bebyggelse ved den gamle ...
(side 101-107)
av Arnved Nedkvitne
I HT 2007/2 hadde Knut Dørum en anmeldelse av min bok The Social Consequences of Literacy in Medieval Scandinavia. Hans hovedkonklusjon er at «Nedkvitne presenterer i sin bok lite som ikke ...
(side 109-111)
av Sivert Langholm
I Historisk tidsskrift nr. 3 2007 har May-Brith Ohman Nielsen en artikkel som slutter seg til rekken av forsøk på å gjøre begreps- og språkbruk omkring ’kilder’, ’levninger’ og ’beretninger’ mer ...
Bokmeldinger
(side 113-186)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon