Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 187-190)
av Redaksjonen
Dette nummeret av 'Historisk tidsskrift' har tre hoved-artikler med tema fra mellomalderen og tidlig nytid, to debattartikler om klassiske problem i norsk historie, og 16 bokmeldinger.
Vitenskapelig publikasjon
(side 193-230)
av Leidulf Melve
Artikkelen diskuterer nyare forsking kring stat og statsdanning i mellomalderen og tid- leg moderne tid. Den fyrste og hovudsakleg teoretiske delen av artikkelen tek til med ein kort gjennomgang av ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 233-252)
av Kirsten A. Seaver
En hypotese fremsatt av den danske kunst-historikeren Else Roesdahl for- moder så rikelig tilgang på afrikansk elfenbein i Europa tidlig på 1300-tallet at det medførte et prisfall som gjorde ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 253-275)
av Ola Teige
Nyere forskning viser at omfanget av korrupsjon og kassemangel i embetsverket under eneveldet var betydelig. Denne artikkelen undersøker begrepsbruken, lovgivningen og praksisen i embetsmislighetssaker i Danmark-Norge 1660-1814. Det argumenteres for ...
(side 279-288)
av Magnús Stefánsson
Professor Claus Krag ved Høgskolen i Telemark har gitt ut boka 'Sverre', med den spennende undertittelen 'Norges største middelalderkonge'. Krag hevder at kong Sverre ikke kunne være sønn av kong ...
(side 289-298)
av Jørn Sandnes
Motstandsbestemmelsene i den eldre Frostatings loven er noe av det aller mest fascinerende denne loven inneholder. De kaster skarpt lys over det trøndske samfunnet ved overgangen til kristen tid. Motstandsretten ...
Bokmeldinger
(side 301-361)
av Av Bjørn Arne Steine, Av Håvard Nilsen, Av Eldbjørg Haug, Av Gunnar Åselius, Av Elisabeth S. Sandberg, Av Jon W. Iddeng, Av Knut Dørum, Av Odd Lovoll, Av Peder Anker, Av Jarle Simensen, Av Rolf Hobson, Av Steinar Supphellen, Av Tor Weidling, Av Svein Ivar Angell, Gunnar Åselius, Håvard Nilsen, Eldbjørg Haug, Elisabeth S. Sandberg, Bjørn Arne Steine, Odd Lovoll, Peder Anker, Jon W. Iddeng, Jarle Simensen, Knut Dørum, Rolf Hobson, Tor Weidling, Steinar Supphellen og Svein Ivar Angell
John Ragnar Myking: Herre over andre si jord. Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 15001800 ~ Anders Bøgh: Sejren i kvindens hånd: Kampen om magten i Norden ca. 136589. ~ Ståle Dyrvik: Året 1814 ~ Ola Mestad ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon