Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-6)
av Redaksjonen
Det kan seiast at alle tre artiklane i det første heftet 2006 dreier seg om politikk der påstandar om god moral har vore ei avgjerande drivkraft for dei som har ytra ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 9-24)
av OLAV TVEITO
Når ble den kirkelige Hallvard-legenden utformet? Når fant translasjonen til Oslo sted? Forskere har fremmet ulike syn på disse spørsmål. Artikkelforfatteren argumenterer for at legenden har røtter i misjonstiden ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 25-56)
av Karl Egil Johansen
Etter andre verdskrig har jødane og staten Israel hatt ein større plass i norsk presse enn andre folk og landområde av tilsvarande storleik. Det same synest å ha vore tilfellet ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 59-85)
av Terje Tvedt
Denne artikkelen vil ta opp sørpolitik-kens betydning i moderne norsk historie generelt, og hvordan en kan analysere fremveksten og funksjonene til denne nydannelsen i landets politiske og institusjonelle historie ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 87-105)
av Knut Dørum
Sommeren 2004 holdt Hans Jacob Orning sin prøveforelesning over oppgitt emne, som var: «Den materielle basis for den norske kongemakts utvikling i høymiddelalderen ». Prøveforelesningen er med mindre endringer nylig kommet på ...
Bokmeldinger
(side 107-176)
av Av Anders Kirkhusmo, Av Anne Kristine Børresen, Av Claus Krag, Av Einhart Lorenz, Av Hans Jacob Orning, Av Jorunn Sem Fure, Av Leidulf Melve, Av Magne Njåstad, Av Mona Renate Ringvej, Av Marthe Hommerstad, Av Magnus Rindal, Av Ola Teige, Av Ståle Dyrvik, Av Per-Olof Grönberg, Av Tore Pryser og Av Øystein Eike
Steinar Imsen (red.): Ecclesia Nidrosiensis 1153–1537 ~ Claus Krag Sverre, Norges største middelalderkonge ~ Anne Irene Riisøy Stat og kirke. Rettsutøvelsen i kristenrettssaker mellom Sættargjerden og reformasjonen ~ Odd Einar Haugen (red.): Handbok i ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon