Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 547-549)
av Redaksjonen
Historisk tidsskrift avslutter jubileumsåret 2005 med et hefte der hovedtyngden av stoffet dreier seg om eldre historie.
Vitenskapelig publikasjon
(side 551-573)
av Svein H. Gullbekk
Spørsmålet om det fantes lite eller mye mynt i Norge i middelalderen har konsekvenser ut over det rent mynthistoriske. Retten til å mynte har lenge blitt ansett som en inntektskilde ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 573-592)
av Marlen Ferrer
Ærens rolle i det førmoderne samfunnet er lite omstridt: Den spilte en avgjørende rolle. Æren var det viktigste prinsippet i menneskelig samhandling og fikk menneskene til å overholde de sosiale ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 593-611)
av Gunnar W. Knutsen
Artikkelen er delt i to deler. Den første delen tar for seg utviklingen i antall trolldomssaker i de skandinaviske land etter 1630-tallet og viser hvordan det er stor likhet frem ...
(side 613-617)
av Per Eivind Hem
I artikkelen om dei kompromisslause kreftene i Noreg og Sverige i 1905 («Hvad vi har manglet, er politisk religiøsitet» – kompromissløsheten i 1905) går Øystein Sørensen langt i å indikere at det spela ...
(side 619-622)
av Ole Kristian Grimnes
I Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre (Oslo 2005) skriver Francis Sejersted at «Hydro var i en viss forstand en frukt av unionen» (s. 23), og han spisser det til ...
(side 623-638)
av Stian Sand Christensen
De siste årene har det blitt en vanlig oppfatning blant historikere at de amerikanske kommunistene selv var ansvarlige for mccarthyismens fremvekst etter andre verdenskrig. Denne oppfatningens fremste fanebærere kan samles ...
Bokmeldinger
(side 641-701)
av Esben Albrectsen, Terje Mikael Hasle Joranger, Hanne Marie Johansen, Tore Linné Eriksen, Øyvind Bjørnson, Sverre Bagge, Berit Hagen Agøy, Inger Zachrisson, Jarle Simensen, Birgit Sawyer, Gunnar Åselius og Dag Thorkildsen
Hans Jacob Orning - Uforutsigbarhet og nærvær. En analyse av norske kongers maktutøvelse i høymiddelalderen Avhandling (dr.art.), Universitetet i Oslo, Unipub forlag, Oslo 2004, 308 s. ~ Magne Njåstad - Grenser for makt. Konflikter ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon