Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 379-382)
av Jorunn Bjørgum og Erik Opsahl
Nummer 3 av Historisk tidsskrift inneholder tre artikler som tar for seg klassiske problem som historikere har tumlet med og som det fortsatt er all mulig grunn til å komme tilbake ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 385-410)
av Sverre Bagge
Artikkelen diskuterer Claus Krags hypo- tese om kirkens holdning som forklaring på at motstandsretten var gjeldende i Frostatingsloven helt frem til 1270-årene og hans tolkning av denne retten som underforstått ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 411-427)
av Ferdinand Linthoe Næshagen
På grunn av manglende kjennskap til moderne samfunnsvitenskap har kriminalitetshistorikerne misforstått sine kilder og dessuten gjort en suboptimal bruk av dem. En mer tilfredsstillende taktikk viser at den alvorlige volden ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 429-452)
av Jon W Iddeng
Mange historikere benytter seg av litte- rære tekster som kildemateriale, men det finnes få framstillinger som problematiserer og drøfter hvordan dette bør gjøres. Denne artikkelen plasserer litte- ratur inn i ...
(side 455-469)
av Hans Jacob Orning
Kongemaktens materielle basis i høymidelalderen er blant de tema som har blitt viet mest arbeid og som har skapt flest debatter innenfor moderne middelalderforskning.1 Årsakene til dette kan være flere ...
(side 471-485)
av Kjell Fossen
«Sannheten er tidens datter», er et utsagn som tillegges bl.a. Francis Bacon og Dinis Diderot. Noe fritt tolket skulle det vel også antyde de pedagogiske sannheters noe flyktige aktualitet ...
Debatt
(side 487-494)
av Einar Lie
Tore Jørgen Hanisch og Jan Vea presenterte i HT nr. 1/ 2005 en artikkel som reiser et forsvar for tesen om at det var hjemmeindustrien som brakte Norge ut av krisen i ...
(side 495-500)
av Christian Venneslan
I en nylig publisert artikkel i Historisk tidsskrift forsvarer Jan Vea og Tore Jørgen Hanisch tesen om tilbudsledet vekst og avviser etterspørselsorienterte forklaringer av veien ut av krisen på 1930-tallet ...
Bokmeldinger
(side 502-537)
av Gunnar W. Knutsen, Baard H. Borge, Eivind Heldaas Seland, Åsmund Svendsen, Jan Eirk Ringstad, Olav Rovde og Eldrid Mageli
Narve Fulsås: Havet, døden og vêret. Kulturell moder- nisering i Kyst-Noreg 18501950 ~ Bjørn L. Basberg: The Shore Whaling Stations at South Georgia. A Study in Antarctic Industrial Archaeology. Publication No ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon