Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 10-11)
Vitenskapelig publikasjon
(side 13-34)
av Thomas Krogh
Artikkelen hevder at idéhistorisk forskning i de seneste tiår i stor grad er blitt en diskusjon av modernitet og modernisering. I den første delen presenteres det en kort liste over ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 35-60)
av Ranveig Låg Gausdal
Mye av nyere europeisk litteratur om statshistorie på 1600-tallet har vært konsentrert om begrepet maktstat. Overalt finner historikere en dynamisk vekselvirkning mellom militær utbygging og skatteuttak som en viktig forutsetning ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 61-82)
av Jan Vea og Tore Jørgen Hanisch
Artikkelen argumenterer mot tesen om eksportledet vekst. Den påpeker at den sterke økningen i norsk eksportfra 1931 til 1932 i det alt vesentlige skyldtes den store arbeidskonflikten i norsk næringsliv i 1931. Da ...
(side 85-95)
av Pamela Gwynne Price
I de første om lag 15 årene etter at Sør-Asia ble frigjort fra britisk kolonistyre i 1947, tok det som ble skrevet om kolonitiden mest for seg politikken tilmektige koloniembetsmenn, det ...
(side 97-106)
av Arnved Nedkvitne
Bruken av skrift til administrative formål i skandinavisk middelalder har ikke vært noe sentralt tema i norsk middelalderforskning, og det som har vært gjort harstort sett dreid seg om elitens ...
Debatt
(side 107-117)
av Finn Olstad
Dette innlegget er et svar til Ottar Dahls artikkel i Historisk tidsskrift om språklig vending og årsaksproblematikk i historien, med undertittel «Kommentarer og spørsmål til Finn Olstad». Dahl refererer til ...
Bokmeldinger
(side 118-154)
av Sølvi Sogner, Margrethe C. Stang, Ståle Dyrvik, Gunnar W. Knutsen, Hans Fr. Dahl, Anne Marie Halvorsen og Odd Arvid Storsveen
Johan L. Tønnesson: Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon. Avhandling til dr.art.-graden, Universitetet i Oslo 2004. 674 s. + tilleggsbind upag. ca 500 s. Unipub AS, Oslo 2004. Jens Johan Hyvik: Fædrelandske ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon