Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 345-384)
av Karl Egil Johansen
Mel Gibsons film «The Passion of The Christ» har aktualisert forholdet mellom jødedom og kris- tendom. I jødiske krinsar i og utanfor Israel finst det ei frykt for at framstillinga ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 385-416)
av Marta Gjernes
Den jødiske busetnaden i Kristiania har vore liten og har ei relativt kort historie samanlikna med andre hovudstadar i Europa. Fyrst med opphevinga av jødeparagrafen i 1851 opna landet grensene for ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 417-441)
av Hans Fredrik Dahl
I de senere år har den internasjonale fascismeforskningen blitt utdypet gjennom et skjerpet fokusi to ulike retninger, som danner utgangspunktet for den oversikt over forskningslitteraturen iNorden som følger her. De ...
Debatt
(side 461-471)
av Ottar Dahl
Dette innlegg vil først og fremst ta sikte på en drøfting av Olstads artikkel om årsaksproblemer i Historisk tidsskrift, men jeg vil innledningsvis også ta opp noen spørsmål i tilknytning ...
(side 472-481)
av Oddbjørn Melle
Dette er bokmeldinga som vart endra til eit debattinnlegg (Iver B. Neumann: Norge - en kritikk. Begrepsmakt i Europa-debatten. Oslo: Pax Forlag A/S 2001). Det er inga voluminøs bok Iver ...
(side 482-504)
av Hanne Monclair
En analyse av gudsdomsberetningene i norsk sagamateriale
(side 505-506)
av Kåre Lunden
«Eg sluttar aldri å bli overraska over den tiltrekninga åkerlappen og husdyret har på historikarane. Det er som om dei sjølve er ein del av det standssamfunnet der berre eigedomsretten ...
(side 507)
av Brynjulv Gjerdåker
I Historisk tidsskrift nr. 1/2004 let redaksjonen trykkja ei bokmelding ved Atle Døssland av Norges landbrukshistorie band 1-4, det vil seia heile verket. Naturlegvis gjer redaksjonen det, vil mange meina. Men sjølvgjeve ...
Bokmeldinger
(side 508-520)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon