Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 153-180)
av Halvard Leira
Fredstanken fremstår i dag som en selvfølgelig kvalitet i norsk utenrikspolitisk diskurs. Det er imidlertid ikke noe «selvfølgelig» ved den norske fredsaktivismen; som alle andre ideer har den en tilblivelseshistorie ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 181-205)
av Jørn Øyrehagen Sunde
Overbygsling, som vil seia retten til å bruka eller bygsla bort ein større del av ein jordeigedom enn ein kan krevja landskyld for, er kjent som eit aspekt ved det ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 207-243)
av Jorunn Sem Fure
Artikkelen har som formål å undersøke vilkårene for universitetene under totalitære styreforhold i Tyskland og store deler av det okkuperte Europa i tiden mellom 1933 og 1943, da Universitetet i Oslo (blant ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 245-259)
av Liliane Reynard
Mot slutten av 1100-tallet skrev Chrétien deTroyes Yvain ou Le Chevalier au Lion. Noen decennier senere, ved det norske hoffet under Håkon Håkonssons regjering, ble denne høviske romanen oversatt til ...
Debatt
(side 261-267)
av Jan Eivind Myhre
Jan Heiret har gitt Historisk tidsskrifts (3/2003) lesere en grundig og velresonnert gjennomgang av «profesjoner og profesjonsbegreper i norsk historieforskning».1 Jeg har lite (men noe) å innvende, noe mer ...
(side 269-277)
av Ole Fredrik Kullerud
I den norske debatten om Hayden Whites (f. 1928) genre har Paul Knutsen vært blant de sterkeste kritikere. Jeg skal med utgangspunkt i denne kritikken drøfte fortellingens og genrenes betydning for ...
(side 279-306)
av Jorunn Bjørgum
Hvilken rolle spilte Den kommunistiske Internasjonale (Komintern) i splittelsesprosessen i Arbeiderpartiet 1921-23? Jeg har tidligere argumentert for at splittelsen grunnleggende må forstås som resultatet av en dragkamp mellom to fraksjoner etter ...
(side 307-314)
av Finn Olstad
Det er verdifullt at Åsmund Egge igjen stiller Arbeiderpartiets radikale, «revolusjonære» periode på den historiske dagsordenen. Det er et banebrytende arbeid han gjør ved å trekke fram og inkorporere kildemateriale ...
(side 315-326)
av Åsmund Egge
Det er ikke mulig på de få sider jeg har til disposisjon i et kort tilsvar å ta opp alle de spørsmål og innvendinger som reises i Jorunn Bjørgums og ...
Bokmeldinger
(side 327-329)
av Erik Gøbel
Øystein Rian: Embetsstanden i dansketida. (Oslo: Samlaget 2003)
(side 329-333)
av Øystein Rian
Bengt Ankarloo: Helvetet. Døden och de eviga straffen i Västerlandets kristna tradition (Lund 2003: Historiska Media)
(side 334-337)
av Jarle Simensen
Hilde Selbervik: Power of the Purse? Norway as donor in the conditionality epoch 1980-2000.(Doktoravhandling, Historisk institutt, Universitetet i Bergen 2003)
(side 338-344)
av Arne Tostensen
Terje Tvedt: Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt: Den norske modellen (Oslo:Gyldendal Akademisk 2003)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon