Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-55)
av Paul Tage Halberg
Arbeiderdemokratene proklamerte seg selv som et selvstendig parti i 1901, men opererte innenfor Venstre frem til 1915. Med fremveksten av Arbeiderpartiet falt Arbeiderdemokratene mellom to stoler. I begynnelsen av 1920-årene var partiet ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 57-80)
av Tor Bjørklund
Ved begynnelsen av forrige århundre hadde avholdsfolket og målfolket ulikt syn på lokale folkeavstemninger. Avholdsfolket agiterte for alkoholavstemninger, målfolket var motvillige til språkavstemninger.Så tidlig som i 1894 grep avholdsbevegelsen til ...
Debatt
(side 81-86)
av Francis Sejersted
Redaksjonen i Historisk Tidsskrift har latt trykke en kritisk gjennomgåelse av min «forståelse av historien» skrevet av Finn Olstad. Gjennomgåelsen er basert på det jeg selv har kalt et «skissemessig ...
(side 87-106)
av Finn Olstad
Med Tor Egil Førlands artikkel i Historisk tidsskrift nr. 3 2003 stilles spørsmålet om (årsaks)forklaringer i historisk forskning til debatt. Det er fortjenstfullt så vel som farefullt. Men Førland bommer, tror ...
(side 107-120)
av Håvard Teigen
Det er utruleg, men sant: Landbrukets bidrag til økonomisk vekst og utvikling har aldri vorte avklara av norske økonomiske historikarar. I overgangen frå det gamle «bondesamfunnet» til det nye «industrisamfunnet ...
Bokmeldinger
(side 121-132)
av Atle Døssland
Norges landbrukshistorie (Oslo: Det Norske Samlaget 2002)
(side 133-135)
av Ole Dalhaug
Ole Georg Moseng: Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003. Bind 1. Ansvaret for undersåttenes helse 1603-1850.(Oslo: Universitetsforlaget 2003)
(side 136-141)
av Svein Atle Skålevåg
Ole Georg Moseng: Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003. Bind 2. Folkets helse - landets styrke, 1850-2003.(Oslo: Universitetsforlaget 2003)
(side 142-150)
av Dag Jenssen
Dorthe Gert Simonsen: Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending (København: Museum Tusculanums Forlag/Københavns Universitet 2003)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon