Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 201-228)
av Jan Heiret
Artikkelen diskuterer bruken av profesjonsbegreper i norsk historieforskning. Spørsmålet som stilles er hvilken mening forskere fra ulike fag og fagtradisjoner har tillagt begrepet, og om de ulike forståelsesformene har vært ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 229-262)
av Åsmund Egge
Den tradisjonelle oppfatning av årsaken til splittelsen av Det norske arbeiderparti i november 1923 har satt partiets forhold til Den kommunistiske internasjonalen (Komintern) i sentrum. Partistriden er primært blitt sett på ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 263-282)
Artikkelen beskriver forklaringsmodellene til tre filosofer: Carl Hempels nomologiske modell, Wesley Salmons kausal-mekanistiske modell og Peter Railtons analyse av en såkalt ideal for- klaringstekst som rommer alt explanandum det ...
Debatt
(side 285-296)
Birgit Sawyer og jeg er tydeligvis uenige om mye, både når det gjelder Snorre og norsk middelalderhistorie i sin alminnelighet. Vi er likevel neppe så uenige som Sawyers debattinnlegg1 umiddelbart ...
(side 297-302)
av Erland Frisvold
Historiske forskningsarbeider er en verdifull kilde til forståelse av fortidens begi- venheter, årsaker og sammenhenger og, ikke minst, av personer, deres roller, handlinger og renommé. Når slike historiske fremstillinger skriver ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon