Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1)
av Anne Eriksen
Forfatteren har reservert seg mot elektronisk publisering.
Manifest
(side 169-172)
av Odd-Bjørn Fure, Anders Bjørkelo og Astrid Forland
LEDER
Vitenskapelig publikasjon
(side 173-212)
av Sverre Bagge
Artikkelen er dels en empirisk studie av kongedømme og aristokrati i Olav den helliges regjeringstid (1015-30) og dels et bidrag til diskusjonen av sagaene som kilder til forståelsen av tidlig middelalder ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 213-230)
av Sverrir Jakobsson
For den generasjon av nordmenn som leste historie rundt århundreskiftet 1900 var Harald Hårfagre en person som hadde hevdet det norske folks nasjonale selvstendiget i ett avgjørende vendepunkt. Nesten samtidig hevdet ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 231-251)
av Knut Sogner
Mens det har vært vanlig å hevde at det norske næringsborgerskapet har vært lite dominerende i det norske samfunnet, er det grunn til å revidere dette synet. Den norske familien ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 253-272)
av Marianne Egeland
Skal biografien kategoriseres som historieskrivning, eller utgjør livsskildringer en egen litterær genre? Likhetene mellom de to fremstillingsformene er åpenbare, ikke minst historisk sett: De oppsto på omtrent samme tid; utøverne ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 273-295)
av Dag Jenssen
Artikkelen skisserer noen kunnskapsteoretiske grunntrekk ved genren historisk biografi. Den historiske biografien skilles fra det jeg kaller den egentlige biografien. Sistnevnte er orientert mot individet, førstnevnte mot samfunnet. Det identifiseres ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 319-346)
av Rune Hagen
Samene i Nord-Norge sto i en utsatt posisjon da den europeiske hekseforfølgelsen grep om seg utover 1600-tallet. Denne første empiriske undersøkelsen av omfanget viser at 37 samer, de fleste menn ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 347-380)
av Karl Egil Johansen
I dei seinare år har det kome mange historiske arbeid om norsk fiske frå slutten av 1800-talet og framover. Det gjeld ikkje berre den tekniske og økonomiske utviklinga i næringa ...
Debatt
(side 381-394)
av Claus Krag
DEBATT
(side 395-408)
av Johan L. Tønnesson
DEBATT
(side 409-420)
av Birger Kirkeby
DEBATT
Bokmeldinger
(side 421-422)
av Øystein Rian
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon