Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Historisk tidsskrift
Historisk tidsskrift er det sentrale tidsskriftet for norsk historisk forskning. Tidsskriftet gir oversikt og grunnlag for forståelse av viktige samfunnsendringer.

Tidsskriftet publiserer artikler, debatt- og kommentarbidrag og bokmeldinger, og vurderer nye arbeider.

Historisk tidsskrift er Norges eldste vitenskapelige tidsskrift. Det ble startet i 1871, og har blitt det sentrale forum for norske historikere. Historisk tidsskrift kommer ut fire ganger i året. 

Tidsskriftet retter seg mot historikere, humanister og samfunnsvitere, studenter, historielærere og den allment historieinteresserte leser.

Fra og med 2018 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet utgis av Den norske historiske forening (HIFO) i samarbeid med Universitetsforlaget, og støttes av Norges forskningsråd.

Kvalitetsvurdering
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering
Artiklene i Historisk tidsskrift er indeksert i Historical Abstracts Part A Historical Abstracts (1954-), Historical Abstracts Part B Twentieth Century Abstracts (1954-), America: History and Life (1954-), Current Contents/Arts & Humanities, Arts & Humanities Citation Index/Social Sciences Citation Index®, accessed via Web of Science™ Core Collection.

Tidsskriftet er også indeksert og søkbart i følgende baser:
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • ERIH PLUS
  • SHERPA/RoMEO
  • Google Scholar
  • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
  • The Summon Service (ProQuest)
  • Ebsco Discovery Services
  • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.
Ansvarlig Redaktør
Narve Fulsås, f. 1953, dr.philos. 1994, professor ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø

Redaksjon
Kari Aga Myklebost, f. 1973, ph.d. 2010, professor ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø, UiT – Norges arktiske universitet
Richard Holt, f. 1948, dr.philos. 1987, professor emeritus ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø, UiT – Norges arktiske universitet
Harald Dag Jølle, f. 1971, dr.philos. 2014, polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt

Redaksjonssekretær
Maria Purtoft, f. 1984, cand.mag. 2011, ph.d.-stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø, UiT – Norges arktiske universitet

Redaksjonsråd
Dag Hundstad, ph.d. 2013, Høgskulen i Volda
Eva Jakobsson, ph.d. 1996, førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger
Gunnar W. Knutsen, dr.philos. 2004, professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
Einar Lie, dr.philos. 1996, professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Ulrike Spring, dr.phil. 2000, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Kristian Steinnes, ph.d. 2010, professor, Institutt for historiske studier, NTNU
Jo Rune Ugulen, ph.d. 2007, førstearkivar, Arkivverket
Ruth Solveig Hemstad, dr.art. 2008, historiker og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket/repr. for HIFO-styret

Redaksjonens adresse
E-post: ht@uit.no

Historisk tidsskrift
Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR), HSL-fak
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø

 

 
(Gjelder fra Bind 97, Årgang 2018)

Historisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. 

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon