Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
av , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
Journal of local and regional history

Heimen is the main Norwegian journal for research in local and regional history. The journal is aimed both at researchers in this field and general readers with an interest in local and regional history.

The journal publishes studies of local communities or phenomena that can shed light on broader areas and questions. Through articles, debate and book reviews, the journal seek to present contributions from all over Norway, but is also open for relevant international contributions. 

Heimen has been the main forum for The National Assosiation for Local History since 1922, and is aimed at historians, humanists and sociologists, students, history teachers and general readers interested in history.

Heimen is published by The journal is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) on behalf of The National Assosiation for Local History and with the support of Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Heimen is published quarterly.

From 2017, the journal will be published open access.

Peer Review
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

Indexing
The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • Directory of Open Access Journals
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
The journal does not ask for any fees for assessment or publication.
Editor-in-Chief
Oddmund Løkensgard Hoel, Professor, PhD, Department of Social Science, Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal

Associate Editors
Annette Langedal Holme, arkivar, The County Archives in Sogn and Fjordane, Leikanger
Yngve Nilsen, Associate Professors, Dr.art., Department of Social Science, Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal
Mari Sofie Sandvik, Museum educator, Heiberg Collection– Sogn Folkemuseum, Sogndal
Gunnar Yttri,  Associate Professor, Dr.philos., Department of Business Administration, Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal

Editorial Assistant
Tina Veronica Bjørk

Editorial Board
Line Grønstad, PhD position, Norwegian Musemum of Cultural History, Oslo
Hans Hosar, Researcher, The National Library of Norway, Oslo
Berit Eide Johnsen, Professor, Dr.art., University of Agder, Kristiansand
John Ragnar Myking, Professor Emeritus, dr.art., Western Norway University of Applied Sciences, Bergen
Aud Mikkelsen Tretvik, Professor, Dr.art., Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
Steinar Aas, Professor, Dr.art., Nord University, Bodø

Contact
Heimen
Institutt for samfunnsvitskap, HVL
Postboks 133
6851 Sogndal

E-mail: heimen@landslaget.org 
(Applies from Vol. 54, 2017)

Heimen is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. 
Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen er også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.

Fra 2017 utgis alt innhold i Heimen med gull åpen tilgang (open access gold model) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

Innlevering av manus

Manuskript sendes til redaksjonens e-post: heimen@landslaget.org. Stoff til Heimen leveres som vedlegg til e-post.

Krav til faglig kvalitet

Alle manuskripter blir gjennomgått av redak­sjonen og to eksterne fagfeller (ref­erees) for å sikre at innholdet holder faglige mål.

Sjekkliste før innlevering av manus

Normal artikkellengde skal ikke overgå 40 000 tegn med mellomrom. Dette inkludert noter og litteraturliste.

Manuskriptet leveres i Word og skal inneholde følgende:
 • Artikkeltittel og forfatternavn
 • Engelsk tittel og et sammendrag (abstract) på inntil 200 ord.
 • 3–5 engelske nøkkelord (keywords).
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter, se mal under
 • Litteraturliste, se mal under.
 

Manuskriptet utformes slik:
 • Manusteksten skrives uten orddelinger. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer.
 • Avsnitt markeres med tabulator. Blank linje må ikke brukes til annet enn kapittelinndeling eller til å skille ut lengre sitater.
 • Lengre sitater (mere enn tre linjer) skilles ut fra teksten med 1 blank linje på hver side av sitatet. Utelatelser i sitatene markeres med tre prikker. Tilføyelser settes i parentes.
 • Bruk ikke understrekinger. Utheving markeres i kursiv.
 • Forfatterne bes om å sende med inntil 4-6 illustrasjoner (bilder, tabeller, figurer, kart eller andre illustrasjoner).
 • En omtrentlig plassering av illustrasjonen skrives inn i artikkelmanus, slik: [ill. 1] der forfatteren ønsker at illustrasjonen skal plasseres.
 • Prøv ikke å «formatere» sider/spalter. Bruk ikke fast linjeskift og ordmellomrom-­tasten for å få innrykk o.l.
 • Redaksjo­nen kan bistå med hjelp til å skaffe illustrasjoner ut fra referanser oppgitt av forfatteren.
 • Manuskripter leveres i Word og teksten skrives inn uten bruk av orddeling.
I egne dokumenter leveres:
 • Nummererte figurer og tabeller, samt bildefiler – høyoppløst i minimum 300 dpi
 • Nummererte bildetekster og korrekt opphavskreditering
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)
 

Sluttnoter

 

Noter markeres med fortløpende tallnummerering som sluttnoter etter endt tekst.

Noter skrives etter denne malen:

Johansen 2003, s. 37 og 55.

Litteraturliste

Litte­raturliste skal være med, og den skrives inn helt til slutt, etter hovedteksten.

Litteraturlista skrives etter denne malen:

Bøker:
Slettan, Dagfinn 1974: Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikler:
Slettan, Dagfinn 1990: «Kulturvern møter 90-åra». Heimen 2-1990.

DOI-referanser 

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Fagfellevurdering

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Språkvask og korrektur

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta forslag til språkkorrigeringer til gjennomsyn, og deretter en ombrukket 1. korrektur i pdf-format. Korrektur og kommentarer til disse filene må returneres innen den fristen som står i følgebrevet, dersom forfatteren skal være sikker på at rettinger blir tatt hensyn til. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (redigering, ny tekst etc.).

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Etter publisering

Forfatter vil motta en lenke til artikkelen på idunn.no etter at artikkelen er publisert.

Heimen er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.