Peter Dahl. Et globalt liv i opplysnignstiden. Finn-Einar Eliassen. Dreyer. Oslo 2019.

En liten åpen by. Fortellingen om Risør 1873–2018. Victor Norman. Cappelen Damm. Oslo 2019.

Fascister i ei fjellbygd. Nasjonal samling i Oppdal 1933–1945. Lars Gisnås. Trondheim 2019.

På jakt og vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Johs. Bjørndal m.fl. (red.). Utg. av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Nr. 3–2019. Årg. 40.

Egde. Martin Sturla Ledang (red.). Utg. Agder Historielag. Nr. 2–2019. Årg. 43. Kristiansand 2019.

Saugen. Tove Jacobsen (red.). Utg. av Sagene Torshov Historielag. Nr. 3–2019. Oslo 2019

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 3–2019. Årg. 37. Utg. av Romerike Historielag. Skedsmokorset 2019.

Norsk Husflid. Et kulturmagasin om husflid og håndverk. Marit Jakobsen og Berit Solhaug (red.) Nr.4–2019. Utg. av Norges Husflidslag. Oslo 2019.

Nytt om gammelt. Utg. av Fåberg og Lillehammer historielag. Nr. 3/2019 – Oktober 2019.

Gudbrand. Rune Alander (red.) Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 3–2019. Årg. 29.

Naustdal Sogelag Sogeskrift 2019. Magnar Falkenstein, Dagfrid Vesterheim, Bjarte Falkenstein, Britt Kringlen og Aase Skaaden Erdal (skriftstyret). Utgitt av Naustdal Sogelag. Årgang 28, Naustdal 2019.

Mestertyven Ingvald Enersen fra Stavanger. Roger Kvarsvik. Utg. av Ajax forlag, Sandnes 2019.

Tjukke Slekta. Medlemsblad for Sør-Østerdal Slektshistorielag. Trond Bækkevold, Solveig Glesaaen og Ronny R. Haugen (red.). Nr. 1–2/2018. Årg. 28. Elverum 2018.

Tjukke Slekta. Medlemsblad for Sør-Østerdal Slektshistorielag. Trond Bækkevold, Solveig Glesaaen og Ronny R. Haugen (red.). Nr. 3/2018. Årg. 28. Elverum 2018.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utg. av Hålogaland Historielag. Nr. 3–2019. Bind 25. Årg. 100.

Kavringen. Bjørn Stendahl (ansv. red.). Utg. Frogner historielag, Oslo. Nr. 94 – August 2019

På stubben. Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Rolf Mellem (red.) Utg. av Sørkedalen Historielag, Oslo. Nr. 3–2019. Årg. 24.

Årbok for Nordmøre 2019. Tor Larsen, Sverre Jansen, Terje Holm, Ove Bjerkan og Edvin Bakken (redaksjonskomité). Utg. av Nordmøre historielag. Kristiansund 2019.

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Jørg Eirik Waula, Merete Sønsterud, Sverre M. Lima, Tone Kringeland og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag. Nr. 3–2019. Årg. 45. Stavanger 2019.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Øivind Rødevand (red). Oslo 2019. Nr. 69 september 2019.

Lustranytt. Kommunalt informasjonsmagasin frå Luster kommune. Jarle Skartun (red.). Utg. av Luster kommune. Nr. 1–2019. Årg. 24. Gaupne 2019.

Stormflod. 100 danmarkshistorier. Bo Poulsen. Utg. av Aarhus Universitetsforslag, Århus 2019.

Egelands Jernverk – jernverket i skogbygda. Andreas Vevstad. Utg. av Gjerstad historielag, Gjerstad 2008.

Hest i Nord-Østerdalen. Egil Simensen og Bjørn Brænd i samarbeid med Anno Musea i Nord-Østerdalen. Utg. av Sollia forlag. Sollia 2019.

Slå med ljå. Bruk av håndredskap i blomstereng og annen slåttemark. Hans Petter Evensen. 1.utgave 2015. Utg. av Sollia forlag. Sollia 2015.

Sollia. Nisser, hus og tun. Bjørn Brænd og Kjell E. Midthun. Utg. av Sollia forlag, Sollia 2016.

Spellmann på dromen. På sporet av den legendariske «Fant-Karl». Mary Barthelemy. Utg. av Sollia forlag, Sollia 2017.

Marka på sitt beste. En bok om snø, skimuligheter, islagte vann og klimaendringer i Oslomarka. Gustav Bjørbæk. Utg. av Sollia forlag, Sollia 2017.

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: Gård og grunn. Anne Schiøtz (red.). Nr. 2–2019. Årg. 30. Oslo 2019.

Saugen. Tove Jacobsen (red.). Utg. av Sagene Torshov Historielag. Nr. 2 – 2019. Oslo 2019.

Kulturarven. Tema: Stølsdrift. Erik Lillebråten (red.). Utg. av Norsk Kulturarv. Nr. 85. Vågå, juni 2019.

Samfunnsbyggeren. Ei forteljing om krafta som formet Nord-Trøndelag. Hilde Gunn Slottemo og Harald Rinde. Utg. av Pax Forlag, Oslo 2019.

Systrendingen. Marit Anita Skrede (red.). Utg. av Systrond Sogelag. Nr. 1–2019. Årg. 27. Leikanger 2019.

Bygd och Natur. Tema: Immateriellt kulturarv. Yvonne Nenander (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 2–2019. Årg. 100.

Powers of Description. Language and Social History in the Long Eighteenth Century.

Mikael Alm og Karen Harvey (red.) Opuscula Historica Upsaliensia 57. Utg. av Historiske institutionen, Uppsala Universitet, 2019.

Wiwar. Asbjørn Hjorthaug (red.). Utg. av Østfold historielag. Hefte 89. Nr. 1–2019.

Fredrikstad 2019.

Gudbrand. Rune Alander (red.) Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 2–2019. Årg. 29.

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Jørg Eirik Waula, Merete Sønsterud, Sverre M. Lima, Tone Kringeland og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag. Nr. 2–2019. Årg. 45. Stavanger 2019.

Norsk Husflid. Et kulturmagasin om husflid og håndverk. Marit Jakobsen og Berit Solhaug (red.) Nr.3 – 2019. Utg. av Norges Husflidslag. Oslo 2019.

Norsk Husflid. Et kulturmagasin om husflid og håndverk. Marit Jakobsen og Berit Solhaug (red.) Nr.2 – 2019. Utg. av Norges Husflidslag. Oslo 2019.

Ledikken 2012. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 33.

Ledikken 2011. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 32.

Ledikken 2010. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 31.

Ledikken 2009. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 30.

Ledikken 2008. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 29.

Ledikken 2007. Paul Hals, Yngvar Gustavsen, Dagfinn Endresen, Sigve Hansen,Jarle Meløy, Valborg Gamlesæter (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 28.

Ledikken 2006. Jarle Meløy, Sigve Hansen, Anne-Linn Nygård, Paul Hals, Valborg Gamlesøter, Dagfinn Endresen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 27.

Ledikken 2005. Jarle Meløy, Valborg Gamlesæter, Hilde Hansen, Kjersti Øvergård, Dagfinn Endresen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 26.

Ledikken 2004. Jarle Meløy, Valborg Gamlesæter, Hilde Hansen, Dagfinn Endresen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 25.

Ledikken 2003. Jarle Meløy, Valborg Gamlesæter, Sigve Hansen, Ola Søyland (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 24.

Ledikken 2002. Ola Søyland, Valborg Gamlesæter, Arne Danielsen, Sigve Hansen, Yngvar Gutstavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 23.

Ledikken 2001. Jarle Meløy, Valborg Gamlesæter, Arne Danielsen, Sigve Hansen, Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 22.

Ledikken 2000. Valborg Gamlesæter, Arne Danielsen, Oskar Larsen, Sigve Hansen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 21.

Ledikken 1999. Jarle Meløy (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 20.

Ledikken 1998. Jarle Meløy (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 19.

Ledikken 1997. Jarle Meløy (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 18.

Ledikken 1996. Valborg Gamlesæter (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 17.

Ledikken 1995. Valborg Gamlesæter (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 16.

Ledikken 1994. Valborg Gamlesæter (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 15.

Ledikken 1993. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 14.

Ledikken 1992. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 13.

Ledikken 1991. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 12.

Ledikken 1990. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 11.

Ledikken 1989. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 10.

Ledikken 1988. Yngvar Gustavsen (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 9.

Ledikken 1987. Trond Torgvær (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 8.

Ledikken 1986. Trond Torgvær (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 7.

Ledikken 1985. Trond Torgvær (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 6.

Ledikken 1984. Trond Torgvær (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 5.

Ledikken 1983. Ivar Toften (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 4.

Ledikken 1982. Ivar Toften (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 3.

Ledikken 1981. Erik Tendeland (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 2.

Ledikken 1980. Erik Tendeland (red.) Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 1.

Nytt om gammelt. Helge Bueng (red.). Utg. av Fosen Historielag. Nr. 92 – 1/2019 mai.

Kavringen. Bjørn Stendahl (ansv. red.). Utg. Frogner historielag, Oslo. Nr. 93 – Mai 2019.

På jakt og vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Johs. Bjørndal m.fl. (red.). Utg. av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Nr. 2–2019. Årg. 40.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utg. av Hålogaland Historielag. Nr. 2–2019. Bind 25. Årg. 100.

Nytt om gammelt. Utg. av Fåberg og Lillehammer historielag. Nr. 2/2019 – Mai 2019.

På stubben. Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Rolf Mellem (red.) Utg. av Sørkedalen Historielag, Oslo. Nr. 2–2019 . Årg. 24.

Genealogen. Rune Nedrud (ansv. red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Nr. 1–2019. Årg. 33. Oslo 2019.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Øivind Rødevand (red). Oslo 2019. Nr. 68 mai 2019.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 2–2019. Årg. 37. Utg. av Romerike Historielag. Skedsmokorset 2019.

En kort introduksjon til Snorre Sturlason. Historiker og dikter. Sverre Bagge. Utg. av Cappelen Damm. Oslo 2019.

En kort introduksjon til Norges økonomiske historie på 1700-tallet. Ragnhild Hutchison. Utg. av Cappelen Damm. Oslo 2019.

Hartvig Nissen. Grundtvigianer, skandinav, skolemann. Merethe Roos. Utg. av Cappelen Damm. Oslo 2019.