Svein H. Gullbekk og Anette Sættem: Norske myntfunn 1050–1319. Penger, kommunikasjon og fromhetskultur. Dreyer. Oslo 2019.

Alf Kjetil Igland: Brukseieren. Mons Fuhrs liv og virke I–II. Cappelen Damm. Oslo 2018–2019.

Roger Tronstad: Frimodighet med etterspill. Nicolai Wergeland i meningskamp og rettsstrid. Vestagdermuseet. Kristiansand 2018.

Eirin Holberg og Knut Dørum: Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723. Cappelen Damm. Oslo 2018.

Altaboka 2018. Mange stemmer. Irene Andreassen, Jan Erik Steine, Ole David Østli og Nina Østlyngen (red.). Utg. av Alta Historielag. Årg. 19. Alta 2018.

Gamle Bergen. Årbok 2018. Tryggve Fett, Jo Gjerstad og Baard Olav Skogrand (red.). Utg. av Gamle Bergens Venner. Bergen 2018.

Årbok 2018. Randi Berget, Helge Bakken, Toralf Granaune, Annbjørg Grevskott og Asbjørn Tingstad (red.). Utg. av Levanger Historielag. Levanger 2018.

Re-minne 2018. Odd Roar Sulutvedt (red.). Utg. av Ramnes Historielag og Våle Historielag. Årg. 16.

Medlemsblad nr. 2 – November 2018. Medlemsblad for Krødsherad Historielag. Åse Tangerud (red.). Årg. 15.

Medlemsblad nr. 2 – August 2017. Medlemsblad for Krødsherad Historielag. Åse Tangerud (red.). Årg. 14.

Medlemsblad nr. 1 – Februar 2015. Medlemsblad for Krødsherad Historielag. Åse Tangerud (red.). Årg. 12.

Medlemsblad nr. 2 – August 2015. Medlemsblad for Krødsherad Historielag. Åse Tangerud (red.). Årg. 12.

Medlemsblad nr. 1 – Februar 2014. Medlemsblad for Krødsherad Historielag. Åse Tangerud (red.). Årg. 11.

Medlemsblad nr. 2 – August 2014. Medlemsblad for Krødsherad Historielag. Åse Tangerud (red.). Årg. 11.

Tillit och diplomati. En diskussionsbok om personliga relationer och diplomatiska processer 16701990. Susanna Erlandsson & Sari Naumann (red.). Opuscula Historica Upsaliensia 56. Utg. av Historiske institutionen, Uppsala Universitet, 2019.

Sterkere sammen. Norges kulturvernforbund 25 år. Toril Skjetne og Tommy Christensen (red.). Utg. av Norges Kulturvernforbund. Oslo 2019.

Norsk Husflid. Et kulturmagasin om husflid og håndverk. Marit Jakobsen og Berit Solhaug (red.). Nr. 1 – 2019. Utg. av Norges Husflidslag. Oslo 2019.

Saugen. Arvid Sivertsen (red.). Utg. av Sagene Torshov Historielag. Nr. 1 – 2019. Oslo 2019.

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Dag Raustein, Merete Sønsterud, Oddbjørn Salte, Kirsti Gilje og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag. Nr. 1–2019. Årg. 45. Stavanger 2019.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 1–2019. Årg. 37. Utg. Romerike Historielag. Skedsmokorset 2019.

Årsberetning 2018. Anne Marie Hval Grøgaard (leder). Utg. av Søndre Aker Historielag.

Hammarøygodset i Vemundvik. Gunnar Hojem. Utg. av Namsos Bys Historielag & Botnan og Omegn Historielag. Namsos 2019.

Kvinesdal historielag. Årsskrift 2019. Anders Mathias Larsen (red.). Utg. av Kvinesdal historielag. Årg. 34. Kvinesdal 2019.

På stubben. Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Rolf Mellem (red.). Utg. av Sørkedalen Historielag, Oslo. Nr. 1–2019 . Årg. 24.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Øivind Rødevand (red). Oslo 2018. Nr. 66 desember 2018.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Øivind Rødevand (red). Oslo 2019. Nr. 67 mars 2019.

Gudbrand. Rune Alander (red.). Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 1–2019. Årg. 29.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utg. av Hålogaland Historielag. Nr. 1–2019. Bind 25. Årg. 100.

Årskrift 2018. Kari Landsem Ekmann, Torbjørn Kolstad, Jan Haraldsen (red.). Utg. av Beistaden Historielag. Nr. 39. Steinkjer 2018.

Ledikken 2018. Yngvar Gustavsen (red.). Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 39.

Ledikken 2017. Yngvar Gustavsen (red.). Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 38.

Ledikken 2016. Yngvar Gustavsen (red.). Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 37.

Ledikken 2015. Yngvar Gustavsen (red.). Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 36.

Ledikken 2014. Yngvar Gustavsen (red.). Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 35.

Ledikken 2013. Yngvar Gustavsen (red.). Utg. av Øksnes Historielag. Årg. 34.

Årbok for Andøy 2018. Odd Pettersen, Kåre Myrvang, Kjersti Åshagen, Jannina Hansen (red.). Utg. av Andøy Historielag. Årg. 14.

Egde. Martin Sturla Ledang (red.). Utg. Agder Historielag. Nr. 1–2019. Årg. 43. Kristiansand 2019.