Oskar Aanmoen: Karl Johans kroningsreise, Unionskongens ferd gjennom Norge høsten 1818. Kolofon Forlag 2018

På jakt og vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Johs. Bjørndal m.fl. (red.). Utg. av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Nr. 3–2018. Årg. 39. Oslo 2018.

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Dag Raustein, Merete Sønsterud, Oddbjørn Salte, Kirsti Gilje og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag, Stavanger. Nr. 3–2018. Årg. 44.

Saugen. Arvid Sivertsen (red.). Utg. Sagene Torshov Historielag, Oslo. Nr. 3–2018. Oslo 2018.

Årbok for Narvik 2018. Utg. av Ofoten slekts- og historielag. Roger Sværd (formann i årbokkomiteen) Narvik 2018.

Camilla Brautaset, Malin Gregersen, Karina Hestad Skeie (red.): Møter med Kina. Norsk diplomati, nnæringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018.

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: sykdom og helse. Anne Schiøtz (red.). Nr. 3–2018. Årg. 29. Oslo 2018.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker. Øivind Rødevand (red). Oslo 2018. Nr. 65 september 2018.

Gudbrand. Rune Alander (red.) Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 3–2018. Årg. 28. Fåvang 2018.

Bygd och Natur. Tema: Hembygdsarkiv. Yvonne Nenander (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 3–2018. Årg. 99.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 3–2018. Årg. 36. Utg. Romerike Historielag, Skedsmokorset 2018.

Svein Carstens: Fortidens visjoner – fremtidens løsninger. Trondheim Renholdsverk 100 år. Museumsforlaget 2018.

Astrid Wale: Bygd i bevegelse. Inderøys historie – Bind 1: 1800–1935. Fagbokforlaget 2018.

Mads Langnes: Utskiftingsrett og gardsskipnad. Novus Forlag 2018.

Bøgda Vår. Oppdal historielag 2018. Kjell Haugland (red.). Utg. av Oppdal historielag. Nr. 40. Oppdal 2018.

Tore Fagerhaug, Kjell Haugland, Odd Gunnar Jære Hoel og Ola H. Vognild: Steinsheim fram i lyset – 220 bilder frå en unik fotosamling. Oppdal historielag 2016.

Genealogen. Rune Nedrud (ansvarlig red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Nr. 2–2018. Årg. 32. Oslo 2018.

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas (red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Bind XLV. Hefte 3. Oslo 2018.

Tobias. Tidsskrift for oslohistorie 2018. Aker – kommunen som forsvant. Johanne Bergkvist (red.). Utg. av Oslo Byarkiv. Oslo 2018.

Årbok for Karlsøy og Helgøy 2018. Torill Andreassen (red.). Utg. av Karlsøy og Helgøy Historielag. Årg. 37. Kvaløysletta 2018.

Naustdal Sogelag Sogeskrift 2018. Magnar Falkenstein, Dagfrid Vesterheim, Bjarte Falkenstein, Britt Kringlen og Aase Skaaden Erdal (skriftstyret). Utgitt av Naustdal Sogelag. Årgang 27, Naustdal 2018.

Kavringen. Bjørn Stendahl (ansv. red.). Utg. Frogner historielag, Oslo. Nr. 91, november 2018.

Dei gav oss ein arv, Årbok Nr. 18 – 2018. Knut Engelskjøn (red. leder) Utg. Austre Moland historielag. Arendal 2018.

Ætt og Heim 2018. Lokalhistorisk årbok for Rogaland. Turid Skimmeland (red.). Utg. av Rogaland Historielag. Stavanger 2018.

Lars Ivar Hansen: The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction. Individual mobility withinb multicultural networks. The Institute for Comparative Research in Human Culture – Novus Press. Oslo 2018.

Sandnes historielag. Årbok 2018. Merete Sønsterud, Ernst Lupin, Wenche Okstad, Gunnleiv Aareskjold, Ståle J. Olsen (redaksjon). Utg. av Sandnes historielag. Årg. 21. Sandnes 2018.

Kumur. Årsskrift for Snåsa Historielag. Isak Strugstad (red.). Utg. av Snåsa Historielag. Årg. 38. Snåsa 2018.

Osterøy i soge og samtid. Sogeskrift for Osterøy 2017. Geir Kleiveland og Anne-Mari Hannisdal (skriftstyret). Utg. av Osterøy museum og Osterøy Sogelag. Årg. 32. Osterøy 2018.

Gammalt frå Stange og Romedal 2018. Terje Moshaug m.fl. (red.). Utg. av Stange Historielag. Årg. 48. Stange 2018.

Hofdasegl. Sigmund Andreassen m.fl. (red.). Utg. av Hadsel historielag. Årg. 63. Stokmarknes 2018.

Romsdal sogelag. Årsskrift 2018. Bjørn Austigard, Dag Skarstein og Rolf Strand (red.). Utgitt av Romsdal sogelag. 82. årgang. Molde 2018.

Folk og Fortid Tidsskrift for Herøy Sogelag 2018. Norunn Stendal Aksnes, Ole Arild Bø og Johan Moltu (red.). Utg. av Herøy Sogelag. Herøy 2018.

Ola Svein Stugu: Norsk historie etter 1905. Vegen mot velstandslandet. 2. utg. Samlaget, Oslo 2018.

Årbok for Asker og Bærum historielag. Tor Wisting (red.). Utg. av Asker og Bærum historielag. Skrift nr. 59–2019.

Frank Meyer (red.): Norges lyder. Stabbursklokker og storbykakofoni. Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt/Nasjonalbiblioteket nr. 45. NLI/Nasjonalbiblioteket, Oslo 2018.

Hardanger. Marit Bleie Mannsåker (red.). Utg. av Hardanger Historielag. Årg. 110, 2018.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utg. av Hålogaland Historielag. Nr. 4–2018. Bind 25. Årg. 99.

Årsskrift Sauda sogelag 2018. Roar Lund (skriftstyrar). Utg. av Sauda sogelag. Årg. 38, 2018.

Varden. Wenche L. Bossum, Bjørn Enger, Pål O. Møklegaard, Aud Grini, Egil Paulsen (red.komité). Utg. av Onsøy historielag. Årg. 46, 2018.

Strinda – den gang da. Årbok for Strinda historielag 2018. Knut L. Vik (red.). Utgitt av Strinda historielag. Årg. 18. Trondheim 2018.

Medlemsblad for Vestre Aker Historielag. Vestre Aker bydel. Fra Frøen til Marka. Ingeborg Wiese (red.). Nr. 4/2018. Årg. 27. Oslo 2018.

Vaerien Almetjh Fjell-Folk 2018 Årbok for Rørosmuseet. Randi Borgos, Sigrun Selboe og Tone Rygg (red.). Utg. av Rørosmuseet. Nr. 43. Røros 2018.

Ørstaminne. Årsskrift 2018. Eli Øvstegård Lannerholm, Turid Hoggen Karlsbakk, Edel Vatne Roald og Anders Roald (skriftstyret). Utg. av Ørsta Sogelag og Ørsta bygdemuseumslag. Årg. 34. Ørsta 2018.

Fortidsminneforeningen Årbok 2018. Kulturminner i bruk. Ragnhild M. Bø (årbokred.). Utg. av Fortidsminneforeningen. Årg. 172. Oslo 2018.

Fortidsvern. Medlemsblad for Fortidsminneforeningen. Ivar Moe (ansvarlig red.). Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo. Nr. 4–2018. Årg. 43.

På jakt og vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Johs. Bjørndal m.fl. (red.). Utg. av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Nr. 4–2018. Årg. 39. Oslo 2018.

Steinar Imsen: Kongemakt og skattland – Den norske kongens rike utenfor Norge i middelalderen. Cappelen Damm akademisk, Oslo 2018.

Hemgrenda 2018. Åge Knuts og Jon Ødegård (red.). Utg. av Ringebu Historielag. Årg. 42. Ringebu 2017.

Årringen. Lokalhistorisk tidsskrift. Thomas Støvind Berg, Bente Arnesen, Per Emil Berg, Bodil Michelsen, Per Christian Utsigt, Nils Steinar Våge (red.). Utg. av Fetsund Lenseminneforening. Årg. 20. Fetsund 2018.

Årbok for Kvæfjord. Gerd Salen og Arne-Johan Johansen (red.). Utg. av Kvæfjord Historielag. Årg. 32. Kvæfjord 2018

Årbok for Mosvik. Morten Olsen Haugen (red.). Utg. av Mosvik museums- og historielag, 2018. Årg. 32.

Årbok 2018. Historisk årsskrift for Vaksdal Historielag. Rolf Erik Veka (red). Utg. av Vaksdal Historielag. Årg. 24. Dalekvam 2018.

Årbok for Hjartdal historielag 2017. Torgunn Opsal, Leif Skoje Svein Bakkalia og Torkjell Tjønn (red.) Hjartdal historielag 2017.

Årbok for Hjartdal historielag 2018. Torgunn Opsal, Leif Skoje Svein Bakkalia og Torkjell Tjønn (red.) Hjartdal historielag 2018.

Saugen. Arvid Sivertsen (red.). Utg. Sagene Torshov Historielag, Oslo. Nr. 4 – 2018. Oslo 2018.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 4–2018. Årg. 36. Utg. Romerike Historielag, Skedsmokorset 2018.

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Dag Raustein, Merete Sønsterud, Oddbjørn Salte, Kirsti Gilje og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag, Stavanger. Nr. 4–2018. Årg. 44.

Årbok for Bjørnør 2018. Konny Anita Herfjord, Einar Johan Jakobsen, Per A. Rødøy (red.). Utg. av Bjørnør Historielag. Årg 47. Osen 2018.

Glimt fra Lindesnes. Annlaug Opsahl, Gunlaug Nøkland, Jahn Kristensen, Kjell Olsen, Rolf Steinar Bergli og Tarald Lauen (red.). Utg. av Lindesnes Historielag. Årg. 38. Lindesnes 2018.

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: yrker og utdannelse. Anne Schiøtz (red.). Nr. 4–2018. Årg. 29. Oslo 2018.

Sogeskrift frå Hyllestad 2018. Håkon Haukøy (red.). Utg. av Hyllestad Sogelag. Hefte 24. Leirvik i Sogn 2018.

Aure Historielag. Årbok 2018. Anja Eileen Skipnes, Aslak Kristiansen og Olav Eines (red.) Utg. av Aure Historielag, 2018.

Kulturarven. Tema: Vern gjennom bruk. Erik Lillebråten (red.). Utg. av Norsk Kulturarv. Nr. 83. Vågå, desember 2018.

Gudbrand. Rune Alander (red.) Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 4–2018. Årg. 28. Fåvang 2018.

Miljøkrim. Hans Tore Høviskeland (red.). Utg. av Økokrim. Nr. 2 – desember 2018. Årg. 21. Oslo 2018.

Egde. Kim Bredesen (red.). Utg. Agder Historielag. Nr. 2–2018. Årg. 42. Kristiansand 2018.

Årbok 2018. Nord-Trøndelag Historielag. Åke Jünge (red.). Utg. av Nord-Trøndelag Historielag. Årg. 95. Steinkjer 2018.

Lustranytt. Kommunalt informasjonsmagasin frå Luster kommune. Jarle Skartun (red.). Utg. av Luster kommune. Nr. 2–2018. Årg. 23. Gaupne 2018.

Møllkula. Lokalhistorisk tidsskrift for Ørland og Bjugn. Arne O. Nygaard (ansv. red.). Utg. av Bjugn Bygdatunlag og Yrjar Heimbygdslag. Nr. 2 – desember 2018, 27. årgang. Opphaug 2018.

Lyngdalsboka 2018, årsskrift for Lyngdal Historielag. Tor Engvoll m.fl. (red.). Utg. av Lyngdal Historielag. Årg. 30. Lyngdal 2018.

Frode Ulvund, Jo Gjerstad (red.): Skape, verne og forvalte. Bergens Skog- og Træplantningsselskaps virke i Bergens Naturpark 1868–2018. Bodoni forlag, Bergen 2018.

Bygd och Natur. Tema: Lokalhistoriska perspektiv. Yvonne Nenander (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 4–2018. Årg. 99.

Gamalt frå Suldal. Årsskrift for Suldal Sogelag 2018. Årgang 20. Bjarte Skipevåg (red.). Utg. av Suldal Sogelag. Sand 2017.

Årbok for Fosen 2018. Svein Henrik Pedersen og Per Ole Sollie (red.). Utg. av Fosen historielag. Årg. 57. Orkanger 2018.

Nytt om gammelt: Helge Bueng (red.). Utg. av Fosen Historielag, Lysøysund. Nr. 91 – 2/2018 desember.

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 2018. Signe Knutsen (red.). Utg. av Nes historielag. Årg. 41. Nes 2018.

Vår Arv. Nr. 71. Utgitt av Holum Historielag, red. Reidun Anita Høksås. Mandal 2018.

Charismatic objects. From Roman Times to the Middle Ages. M.Vedeler, I.M Røstad, E.S. Kristoffersen, Z.T. Glørstad (red.). Utg. av Cappelen Damm Akademisk. 1.utgave. Oslo 2018.

Kvinnors flit och slit. Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering. Fredrik Sandgren (red.). Opuscula Historica Upsaliensia 55. Utg. av Historiske institutionen, Uppsala Universitet, 2018.

Scottish Studies volume 38 John Shaw (red.). Utg. av The school of scottish studies, University of Edinburgh, 2018.

Namn och bygd. Tidsskrift för nordisk ortnamnsforskning. Årg.106. Staffan Nyström, Eva Nyman, Inge Særheim (red.) Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Uppsala 2018.

Across the Generations: The Old and Young in Past Societies. AmS-Skrifter 26. Grete Lillehammer, Eileen Murphy (red.) Utg. av Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, 2018.

Bergkunst på Midt- og Sør-Jæren samt i Dalanregionen, Rogaland. Motiver, historikk, naturmiljø og tilstand. AMS-Varia 59. Mari Høgestøl, Lisbeth Prøsch-Danielsen og Olav Walderhaug. Utg. av Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, 2018.

Sjøfartshistorisk årbok 2017. Per Kristian Sebak, Stig Tenold (red.) Utg. av Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum. Bergen 2019.