Kavringen. Bjørn Stendahl (ansv. red.). Utg. Frogner historielag, Oslo. Nr. 88, februar 2018

Glimt fra Lindesnes. Annlaug Opsahl, Gunlaug Nøkland, Jahn Kristensen, Kjell Olsen, Olav Spilling og Rolf Steinar Bergli (red.). Utg. av Lindesnes Historielag. Årg. 37. Lindesnes 2017.

Gamle Bergen Årbok 2017. Tryggve Fett og Jo Gjerstad (red.). Utg. av Foreningen Gamle Bergen. Bergen 2017.

Lyngdalsboka 2017, årsskrift for Lyngdal Historielag. Tor Engvoll m.fl. (red.). Utg. av Lyngdal Historielag. Årg. 29. Lyngdal 2017.

Årbok 2017. Nord-Trøndelag Historielag. Åke Jünge (red.). Utg. av Nord-Trøndelag Historielag. Årg. 94. Steinkjer 2017.

Namn och Bygd. Tidsskrift för nordisk ortnamnsforskning. Staffan Nyström, Eva Nyman och Inge Særheim (red.). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Årg. 105. Uppsala 2017.

På jakt og vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Johs. Bjørndal m.fl. (red.). Utg. av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Nr. 1-2018. Årg. 39. Oslo 2017.

Leidulf Melve og Teemu Ryymin (red.): Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget 2018.

Fortidsvern. Medlemsblad for Fortidsminneforeningen. Ivar Moe (ansvarlig red.). Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo. Nr. 1 – 2018. Årg. 43.

Tjukke Slekta. Medlemsblad for Sør-Østerdal Slektshistorielag. Trond Bækkevold, Aase Dahling, Solveig Glesaaen og Ronny Rismyhr Haugen (red.). Nr.1–2017. Årg. 27. Elverum 2017.

På stubben: Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Utg. Sørkedalen Historielag, Oslo. Rolf Mellem (red.). Nr. 1–2018 . Årg. 23.

Fra fjord til fjell. Årbok for Velfjord historielag 2017. Kåre M. Lande, Torill Nerås Flegstad, Thomas Eliassen og Åsmund Granås (red.). Velfjord 2017.

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus Årbok 2017. Jan-Erik Østlie (red.). utg. av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus. Lillestrøm 2017.

Mikael Alm (ed.): Performing Herself. Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Sweden. Opuscula Historica Upsaliensia 53, 2017.

Beitstaden Historielag. Årskrift 2017. Namdalseid – Malm – Beitstad. Kari Landsem Ekmann, Torbjørn Kolstad, Jan Haraldsen (red). Utg. av Beitstaden Historielag. Nr. 38, 2018.

Medlemsblad for Vestre Aker Historielag. Vestre Aker bydel. Fra Frøen til Marka. Ingeborg Wiese (red.). Nr. 1/2018. Årg. 27. Oslo 2018.

Kvinesdal historielag. Årsskrift 2018. Anders Mathias Larsen (red.). Utg. av Kvinesdal historielag. Årg. 33. Kvinesdal 2018.

Strinda – den gang da. Årbok for Strinda historielag 2017. Knut L. Vik (red.). Utgitt av Strinda historielag. Årg. 17. Trondheim 2017.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker. Øivind Rødevand (red). Oslo 2018. Nr.63 mars 2018.

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Dag Raustein, Merete Sønsterud, Oddbjørn Salte, Kirsti Gilje og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag, Stavanger. Nr. 1–2018. Årg. 44.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 1–2018. Årg. 36. Utg. Romerike Historielag, Skedsmokorset 2018.

Lars M. Andersson (red.): Han, hon och hunden. Opuscula Historica Upsaliensia 54, 2018.

Bygd och Natur. Tema: Den demokratiska föreningen. Yvonne Nenander (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 1–2018. Årg. 99.

Gudbrand. Rune Alander (red.) Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 1–2018. Årg. 28. Fåvang 2018.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utgjeve av Hålogaland Historielag. Nr. 1–2018. Bind 25. Årg. 99.

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: Minoriteter og urfolk. Anne Schiøtz (red.). Nr. 1–2018. Årg. 29. Oslo 2018.

Ottar Grepstad (red.): Forfattarens skriftstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk. Samlaget 2018.

Genealogen. Rune Nedrud (ansvarlig red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Nr. 1–2018. Årg. 32. Oslo 2018.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utgjeve av Hålogaland Historielag. Nr. 2–2018. Bind 25. Årg. 99.

Medlemsblad for Vestre Aker Historielag. Vestre Aker bydel. Fra Frøen til Marka. Ingeborg Wiese (red.). Nr. 2/2018. Årg. 27. Oslo 2018.

Kavringen. Bjørn Stendahl (ansv. red.). Utg. Frogner historielag, Oslo. Nr. 89, mai 2018

Kavringen. Bjørn Stendahl (ansv. red.). Utg. Frogner historielag, Oslo. Nr. 90, august 2018

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Dag Raustein, Merete Sønsterud, Oddbjørn Salte, Kirsti Gilje og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag, Stavanger. Nr. 2–2018. Årg. 44.

Miljøkrim. Hans Tore Høviskeland (red.). Utg. av Økokrim. Nr. 1 april 2018. Årg. 21. Oslo 20178.

På jakt og vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Johs. Bjørndal m.fl. (red.). Utg. av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Nr. 2-2018. Årg. 39. Oslo 2018.

På stubben: Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Utg. Sørkedalen Historielag, Oslo. Rolf Mellem (red.). Nr. 2–2018. Årg. 23.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 2–2018. Årg. 36. Utg. Romerike Historielag, Skedsmokorset 2018.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker. Øivind Rødevand (red). Oslo 2018. Nr. 64 mai 2018.

Fortidsvern. Medlemsblad for Fortidsminneforeningen. Ivar Moe (ansvarlig red.). Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo. Nr. 2 – 2018. Årg. 43.

Egde. Kim Bredesen (red.). Utg. Agder Historielag, Kristiansand. Nr. 1–2018. Årg. 42.

Bygd och Natur. Tema: Den demokratiska föreningen. Yvonne Nenander (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 2–2018. Årg. 99.

Norsk Maritimt Museum. Årbok 2017. Mennesket og havet. Elisabeth S. Koren (red.). Norsk Maritimt Museum. Oslo 2018.

Lustranytt. Kommunalt informasjonsmagasin frå Luster kommune. Jarle Skartun (red.). Utg. av Luster kommune, Gaupne. Årg. 23. Nr. 1–2018

Møllkula. Lokalhistorisk tidsskrift for Ørland og Bjugn. Karin Hoff Grong (ansv. red.). Utg. av Bjugn Bygdatunlag og Yrjar Heimbygdslag. Nr. 1– juni 2018, 27.årgang. Opphaug 2018.

Wiwar. Berit Hogseth (red.). Utg. av Østfold historielag. Hefte 87. Nr. 1–2018.

Rakkestad 2018.

Gudbrand. Rune Alander (red.) Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 2–2018. Årg. 28. Fåvang 2018

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: krig. Anne Schiøtz (red.). Nr. 2–2018. Årg. 29. Oslo 2018.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utgjeve av Hålogaland Historielag. Nr. 3–2018. Bind 25. Årg. 99.

Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold 17 Råde. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, ved Tom Schmidt. Novus forlag 2018.

Jardar Sørvoll, Trone R. Korsvik of Idar Helle (red.): Kollektive bestrebelser Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus forlag 2018.

Bjørn Sverre H. Haugen og Mona Pedersen (red.): Utdanning Hedmark. Anno museum skriftserie nr. 2. Museumsforlaget 2018.

Ernst Håkon Jahr: Skolemesternes konge Andreas M. Feragen. Novus forlag 2018.

Øystein Ekroll og Erik Opsahl (red.): Nidaros Erkepispesete i seiinmiddelalderen – et kultursentrum?. Novus Forlag 2018.